Wonen in armoede bestaat ook in Nederland

20 juni 2019

Veel mensen denken dat het in Nederland niet voorkomt. Wonen in compleet verpauperde flats waar je het hoofd moet bieden aan tocht, wateroverlast, ongedierte en schimmel. Maar in de Rotterdamse wijk Lombardijen weten ze wel beter. Hier staan flats die in zo’n erbarmelijke staat verkeren dat wonen er eigenlijk niet langer verantwoord is. Mieke Zagt van de Rotterdamse Armoede Beweging slaat alarm. Woningcorporatie Havensteder, eigenaar van flats aan de Pliniusstraat en Vergiliusstraat die in zeer slechte staat verkeren, heeft beloofd maatregelen te nemen. De buitenmuren worden geschilderd en er wordt mechanische ventilatie aangebracht. Maar daarmee zijn lang niet alle problemen opgelost.

Onderhoud laat op zich wachten

De overheid is van mening dat het de taak van de corporaties is om onderhoud aan hun woonvoorraad uit te voeren. Maar daarnaast worden de corporaties ook aangespoord om nieuwe woningen te bouwen om aan het groeiend tekort te werken. Geld kan pas worden uitgegeven als het verdiend is. Woningcorporatie staat al enkele jaren onder toezicht van de gemeente vanwege de slechte financiële positie. Het beloofde onderhoud aan de flats in Zuid is dan ook in 2017 op de lange baan geschoven. Het onderhoud zou flink meer gaan kosten dan het beschikbare budget. Daar komt bij dat de flats al sinds 2009 op de nominatie staan om te worden gesloopt. Dit strookt niet met een grondige renovatie. Maar de mensen die er nu wonen kunnen nergens heen.

Woondeal tussen Rijk en gemeenten biedt hopelijk een oplossing

Op 5 juni werd een “Woondeal” gesloten tussen het Rijk, de provincie Zuid-Holland en gemeenten in de zuidelijke Randstad. Hierin werd afgesproken dat achterstandswijken leefbaar moeten worden gemaakt en gehouden voor de vaak kwetsbare bewoners. Of dit ook een oplossing biedt voor de erbarmelijk slechte omstandigheden van de bewoners in Lombardijen zal de tijd moeten leren.

Bron: NRC Next