Werknemers zijn gebaat bij psychologische vrijheid op de werkvloer

14 januari 2020

Hoogleraar Amy Edmondson, werkzaam aan de befaamde Harvard University in het VK, is ervan overtuigd: Werknemers presteren beter als ze meer psychologische vrijheid krijgen. Als een werknemer gewoon een fout kan toegeven zonder dat hij daar jaren later nog aan wordt herinnerd, of een idee kan opperen zonder het risico te lopen door iedereen te worden uitgelachen of afgebrand, zal hij zich prettiger voelen en daardoor betere prestaties leveren. Het is volgens Edmondson belangrijk dat medewerkers zich durven uitspreken. Of het nu gaat om een creatief idee of om het signaleren van een probleem.

Grote organisaties kampen met een angstcultuur

Het viel in 2019 op dat de nodige bedrijven negatief in het nieuws kwamen omdat er een angstcultuur zou heersen. Het gaat daarbij niet om de minste organisaties. Onder andere de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie kwamen om deze reden negatief in het nieuws. De problemen bij de Belastingdienst zijn zelfs zo groot dat recent is besloten om op hoog niveau in te grijpen.

Werknemers zijn gebaat bij psychologische vrijheid op de werkvloer

Belangrijke rol voor managers

Het waarborgen van psychologische vrijheid is een belangrijke taak voor managers. Zij zijn degene die binnen een team kunnen waarborgen dat medewerkers in alle vrijheid hun ideeën kunnen voorleggen. Daarnaast is het aan de manager om goed om te gaan met een medewerker die een fout maakt en daar eerlijk voor uitkomt. Alleen dan ontstaat een cultuur op de werkvloer waarbij medewerkers zich veilig voelen. Dit zal er zeker toe leiden dat de prestaties verbeteren.

Werkzaamheden uitbesteden is een bedreiging voor creativiteit en innovatie

Vooral grote bedrijven besteden werkzaamheden uit aan lokale afdelingen. Het gevolg daarvan is dat de creativiteit en innovatie van medewerkers wordt belemmerd, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Het maakt immers niet uit of een medewerker op locatie X aandraagt dat een proces misschien op een andere manier beter kan. Er wordt gewerkt volgens de procedure die het hoofdkantoor voorschrijft en daar moeten de medewerkers het mee doen. Van psychologische vrijheid is dan in het geheel geen sprake meer.

Bron: Het Financieele Dagblad