Weer rechtszaken vanwege villa Huize Ivicke in Wassenaar

12 november 2021

De gemeente Wassenaar en eigenaar Bever Holding kunnen het maar niet eens worden over de toekomst van villa Huize Ivicke in de gemeente. De villa is sterk verwaarloosd. De gemeente verwijt de eigenaar dat die het pand bewust laat verloederen. Daarom heeft de gemeente onlangs repartiewerkzaamheden aan de buitenkant van het pand laten uitvoeren. De eigenaar op zijn beurt vindt dit onrechtmatig. Ondertussen zijn de krakers die het pand bewonen niet van plan om zonder slag of stoot te vertrekken.

Bestuurslast

De gemeente Wassenaar heeft aan Bever Holding een zogenaamde bestuurslast opgelegd. Daar probeert de eigenaar nu onderuit te komen door dit voor de rechtbank in Den Haag aan te vechten. Volgens de advocaat van Bever Holding heeft de gemeente Wassenaar veel meer kosten gemaakt dan noodzakelijk was om Villa Ivicke op te knappen. Deze kosten wil Wassenaar nu middels de bestuurslast op de eigenaar verhalen. De zitting werd bijgewoond door zowel ambtenaren van de gemeente als krakers. Ook de pers was ruim vertegenwoordigd.

Weer rechtszaken vanwege villa Huize Ivicke in Wassenaar

Onenigheid over reparatie

Bever Holding claimt dat het bedrijf in september 2020 aanving met de renovatie van het pand, maar dat de gemeente de werkzaamheden stillegde omdat de voorgenomen werkzaamheden volgens deskundigen van de gemeente het pand meer kwaad dan goed zouden doen. Volgens de eigenaar is er wettelijk geen verplichting voor de eigenaar om een pand in stand te houden. Bovendien was er geen sprake van instortingsgevaar. De eis van de gemeente om bij de renovatie gebruik te maken van specifieke materialen, omdat het hier om een monument gaat, was ook onrechtmatig, aldus de advocaat van het vastgoedbedrijf.

Plannen met Villa Ivicke nog niet duidelijk

De toekomst van Villa Ivicke in Wassenaar zijn nog niet duidelijk. Bever Holding overweegt om het pand als kantoor in gebruik te nemen, maar ook verbouwen tot meerdere woningen is een optie. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De krakers die het pand sinds 2018 bewonen hebben aangekondigd vrijwillig te vertrekken mits de garantie wordt gegeven dat de Wassenaarse villa niet wordt gesloopt. Volgens de advocaat van de krakers zijn er nog geen concrete plannen door de eigenaar gepresenteerd.

Bron: Het Financieele Dagblad