‘Weeg klimaatrisico mee in prijs koopwoning’

8 november 2023

Onvoldoende verwerking risico’s in huizenprijzen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) constateert dat de financiële gevolgen van klimaatrisico’s, zoals verzakkingen en overstromingen, onvoldoende worden meegenomen in huizenprijzen. De toezichthouder roept op tot inspanningen van makelaars, taxateurs, kredietverleners en de overheid om huizenkopers beter te beschermen. Een voorgesteld ‘klimaatlabel’ kan hierbij helpen.

Hoge prijzen en gebrek aan bewustzijnEen stad op het water, is dat de toekomst voor Nederland

De AFM stelt dat huizen nu tegen te hoge prijzen worden verkocht omdat kopers niet op de hoogte zijn van klimaatrisico’s of deze niet kunnen inschatten. Een duidelijk klimaatlabel zou kunnen helpen om de prijs van risicovolle woningen te verlagen.

Toenemende klimaatrisico’s buiten beschouwing

Volgens de AFM zijn de groeiende klimaatrisico’s, zoals funderingsproblemen en overstromingen, niet zichtbaar in Nederlandse huizenprijzen. De locatie en het type woning spelen een grotere rol dan de funderingssituatie of het overstromingsrisico. Hierdoor betalen huizenkopers te veel voor woningen met verborgen financiële risico’s.

Pleidooi voor ‘klimaatlabel’

De AFM pleit voor een actievere rol van de overheid en stelt een nieuw ‘klimaatlabel’ voor, vergelijkbaar met het bestaande energielabel voor woningen. Dit label zou risico’s transparant en prijsbaar maken, niet alleen voor consumenten maar ook voor professionals zoals taxateurs, makelaars, en kredietverstrekkers.

Financiële waarschuwing door informatieachterstand

De huidige informatieachterstand kan huizenkopers hard raken, aldus de AFM. Kosten voor herstelwerkzaamheden aan funderingen kunnen financiële draagkracht overschrijden en woningwaarde aantasten. De gemiddelde kosten voor funderingsherstel zijn €54.000 en kunnen in ernstigere gevallen oplopen tot ruim €100.000. Financiële problemen dreigen als woningen minder waard worden dan de hypotheekschuld.

Gevolgen voor zittende huiseigenaren

De voorgestelde maatregelen zouden ook gevolgen hebben voor bestaande huiseigenaren, die mogelijk te maken krijgen met vermogensverlies of een lagere vermogenswinst door onthulde klimaatrisico’s. Nieuwe huiseigenaren met hoge hypotheken kunnen hun loan-to-value (LTV) zien stijgen tot boven de 100%.

Bron: fd.nl