VVD bepleit Duits huurplafond als alternatief voor huurregulering

16 oktober 2023

Een roep om eenvoudiger huurregulering

De VVD stelt een alternatief voor de huurregulering van demissionair minister Hugo de Jonge voor: een huurplafond geïnspireerd op het Duitse model, de Mietspiegel. De partij wil een regionaal huurplafond op basis van gemiddelde huren, om zo de markt te reguleren zonder investeerders af te schrikken.

Regionaal afgestemd huurplafondKomt er wel of geen verbod op tijdelijke huurcontracten

Het VVD-Kamerlid Peter de Groot benadrukt het belang van regionale differentiatie: steden zoals Amsterdam hebben andere woningmarktomstandigheden dan bijvoorbeeld Limburg. De voorgestelde aanpak omvat het vaststellen van een acceptabele huurprijs in een regio op basis van bouwtype en historische huurprijzen, met een vierkante meter prijsplafond.

Kritiek op plannen Minister De Jonge

De VVD bekritiseert de plannen van minister De Jonge om de middenhuur te beperken, waardoor volgens hen de sociale huursector wordt uitgebreid. De voorgestelde maximale huur van ongeveer €1100 per maand zou volgens De Groot de investeringsmarkt afknellen, wat kan leiden tot een bouwcrisis en verkoop van woningen.

Duits model als inspiratie

Het Duitse model, de Mietspiegel, wordt voorgesteld als inspiratie. Het geeft het gemiddelde van de huur in een buurt weer, waarbij een duurdere regio een hogere huurindex heeft. Hoewel ambtenaren van minister De Jonge dit systeem niet als een geschikt alternatief zagen, ziet de VVD het als een eenvoudiger en effectievere aanpak.

Registratie van huurcontracten

De VVD staat positief tegenover het opzetten van een huurregister, wat volgens hen essentieel is omdat er nog te weinig bekend is over de huurmarkt. In tegenstelling tot de vrees voor complicaties in het huurrecht, beschouwt De Groot een huurindex als eenvoudiger dan het bestaande puntenstelsel.

Politieke context

De behandeling van de Wet betaalbare huur, die de huurregulering bevat, zal hoogstwaarschijnlijk pas na de verkiezingen plaatsvinden. Tot nu toe hebben de VVD, Belang van Nederland en Forum zich tegen het wetsvoorstel uitgesproken, terwijl BBB aarzelingen heeft en verder onderzoek wil naar de gevolgen voor de huurmarkt en nieuwbouw van huurwoningen.

Bron: fd.nl