De vraag naar kantoorruimte stijgt, maar verandert als gevolg van corona

25 augustus 2020

De vraag naar kantoren daalt niet als gevolg van de coronacrisis. Er is wel sprake van een verschuiving op de markt voor kantoorvastgoed. Bedrijven zijn op zoek naar kleinere kantoorpanden en willen niet gebonden zijn aan een langlopend huurcontract. Meer mensen werken thuis, maar de behoefte aan een kantoor als fysieke plek waar het bedrijf is gevestigd is er nog steeds. Hier kan vergaderd worden en er kunnen klanten worden ontvangen. Daar is een aansprekende ruimte voor nodig. Maar het kantoor hoeft vaak niet meer het voltallige personeel te kunnen huisvesten waardoor er minder vierkante meters nodig zijn.

Spreiden van medewerkers over meer kantoren

Makelaars op de markt voor kantoorvastgoed merken dat bedrijven sinds de coronacrisis kiezen voor spreiding. Niet meer alle medewerkers in het hoofdkantoor in Amsterdam, maar verspreid over kleinere vestigingen in Utrecht, Rotterdam, Den Haag en andere relevante steden. Aanbieders van kantoorruimte zien het aantal aanvragen al een paar maanden fors stijgen. Vanaf dat in mei en juni coronamaatregelen werden versoepeld en er zicht kwam op enige normalisering van de samenleving steeg het aantal verzoeken om kantoorruimte te huren met zo’n 40% ten opzichte van begin dit jaar.

De vraag naar kantoorruimte stijgt, maar verandert als gevolg van corona

Voorkeur voor korte huurcontracten

Aanbieders merken dat er vooral vraag is naar kortlopende contracten  op de markt voor kantoorvastgoed. Bedrijven willen geen pand meer huren voor minimaal 5 jaar. Ze willen een contract dat korter loopt en dat maandelijks opzegbaar is. Volgens deskundigen is dat wel logisch. Niemand weet wat de toekomst gaat brengen zolang corona niet onder controle is. Daar komt bij dat een bedrijf bij een langer lopend contract ook betaalt aan afschrijving en onderhoud. Bij een kortlopend contract blijven deze kosten buiten beschouwing.

Bron: Het Financieele Dagblad