Voorrang voor statushouders maar ook meer nieuwe woningen in Utrecht

25 juli 2022

Het gemeentebestuur van de Utrecht heeft een overeenkomst gesloten met het Rijk over huisvesting van statushouders. Vanaf augustus 2022 worden gedurende 6 weken alle vrijkomende sociale huurwoningen aan statushouders toegewezen. Daarmee hoopt Utrecht een groot deel van de achterstand in de huisvesting van deze doelgroep op te lossen.

250 huurwoningen naar statushouders

In de maand augustus en de eerste helft van september gaan vrijwel alle sociale huurwoningen die vrijkomen naar statushouders. Hierdoor kunnen naar verwachting bijna 500 mensen met een verblijfsvergunning, die nu nog in asielopvang wonen, aan een woning worden geholpen. In ruil voor deze actie is Utrecht met het Rijk overeengekomen dat de stad 2,2 miljoen euro extra subsidie krijgt. Deze wordt ingezet voor het realiseren van 2.500 tijdelijke sociale huurwoningen. Deze worden met voorrang geplaatst en moeten dienen om de woningnood onder overige inwoners van de stad enigszins te verminderen.

Voorrang voor statushouders maar ook meer nieuwe woningen in Utrecht

Tijdelijke huisvesting voor kleine gezinnen

De tijdelijke woningen doen tien tot vijftien jaar dienst. Ze zijn geschikt voor kleine gezinnen of een alleenstaande. Het is de bedoeling dat er eind 2023 al 500 van dit soort woningen beschikbaar zijn. Een jaar later moeten er nog eens 2.000 zijn geplaatst. Niet alleen Utrecht heeft moeite om zijn taakstelling voor de huisvesting van statushouders te halen. Ook in andere gemeenten is dit een probleem. Daar komt bij dat er ook grote problemen zijn in het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar recent aangekomen asielzoekers regelmatig buiten moeten slapen.

Wachttijd 11 jaar voor een sociale huurwoning

De stad Utrecht heeft nu zo’n 46.000 sociale huurwoningen. De wachttijd voor een woningzoekende zonder urgentiestatus is gemiddeld 11 jaar. Een derde van de vrijkomende woningen is bedoeld voor statushouders, mensen die uit een ggz-instelling vertrekken of nu in een blijf-van-m’n-lijf huis zitten. Ook mensen met een medische urgentie vallen onder deze doelgroep. Voor degenen die nu al 10 jaar wachten op een huis is de maatregel om statushouders voorrang te geven zal de maatregel wellicht wrang zijn. Daarom is het volgens een woordvoerder van de gemeente goed nieuws dat er versneld 2.500 extra sociale huurwoningen bij komen.

Bron: NRC