Vleermuizen vertragen woningbouw: rechter legt bouw stil in provincie Utrecht

10 augustus 2023

Onderbreking van woningbouw

De rechter heeft tijdelijk de bouw van enkele honderden woningen op de voormalige vliegbasis Soesterberg in de provincie Utrecht gestopt. De provincie moet beter motiveren waarom de bouw van ‘dure koopwoningen’ de leefomgeving van vleermuizen op het terrein mag verstoren. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat de impact op diersoorten en hun leefgebied niet duidelijk is en twijfelt aan de bijdrage van deze woningen aan het oplossen van het woningtekort.

Rechters inkorten bezwaarprocedure woningbouw geen goed idee

Vleermuizen in gevaar

Het terrein van de voormalige vliegbasis Soesterberg zou worden omgevormd tot een natuurgebied met recreatie en woningbouw. Echter, tijdens de bouw zouden beschermde vleermuissoorten worden verstoord door licht, geluid en trillingen, wat hun leefomgeving verandert.

Speciale ontheffing nodig

Voor de bouw van 250 tot 440 huizen is een ‘speciale ontheffing’ vereist. De provincie rechtvaardigt de verstoring van vleermuizen door het belang van het oplossen van het woningtekort. Ondanks een verleende ontheffing door het college van gedeputeerde staten, heeft de Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken beroep aangetekend bij de bestuursrechter.

Belangenafweging

Hoewel de behoefte aan nieuwe woningen wordt erkend, betwijfelt de rechtbank of het type woningen dat de provincie wil bouwen, momenteel nodig is. De rechtbank concludeert dat de provincie wel voldoende heeft uitgelegd dat andere diersoorten niet worden beïnvloed door de nieuwe woonwijk.

Uitstel en nader onderzoek

De rechtbank geeft de provincie drie maanden de tijd om aan te tonen dat er daadwerkelijk behoefte is aan dure woningen. Pas daarna zal de zaak opnieuw worden beoordeeld. De bouw van woningen is intussen stilgelegd in afwachting van verdere ontwikkelingen. Dit geval benadrukt de delicate balans tussen bouwontwikkelingen en natuurbescherming.

Bron: fd.nl