Vestia mag woningen in wijk Tweebosbuurt in Rotterdam niet slopen

17 januari 2020

Woningstichting Vestia kreeg een fikse tegenslag te verwerken. Het was de bedoeling om in de Tweebosbuurt in Rotterdam 500 sociale huurwoningen te slopen. De bewoners die nog niet waren vertrokken kregen een aanzegging dat het huurcontract zou worden beëindigd. De bewoners weigerden echter te vertrekken waarna Vestia de kwestie aan de rechter voorlegde. Die was met de bewoners van mening dat de huizen nog in een te goede staat verkeren om ze te slopen. Deze uitspraak haalde voorlopig een streep door de plannen van Vestia om op de plaats van de 500 woningen nieuwbouw met huur- en koopwoningen te realiseren.

Rechtbank: ‘Stadsontwikkeling is geen zwaarwegend argument’

Vestia verloor al eerder een rechtszaak, waarbij werd geëist dat zij het recht hebben om huurcontracten op te zeggen om een dringende reden. Maar de rechtbank oordeelde ook  toen dat stedelijke ontwikkeling geen dringende reden is om huurders uit hun woning te zetten. Nu oordeelde de rechtbank bovendien dat de bewoners geen inspraak hadden gekregen bij de sloopplannen. Zij werden hiervan pas op de hoogte gesteld toen het sloopplan al definitief was. Daar komt bij dat Vestia de huurders nauwelijks hulp bood bij het vinden van vervangende woonruimte, terwijl het algemeen bekend is dat het vinden van een sociale huurwoning in Rotterdam vandaag de dag niet eenvoudig is.

Vestia mag woningen in wijk Tweebosbuurt in Rotterdam niet slopen

Hoger beroep door Vestia nog niet zeker

De bewoners zijn uiteraard blij met de uitspraak. Vestia en ook de gemeente Rotterdam bestuderen het vonnis en weten nog niet of zij in hoger beroep gaan. De woningcorporatie had in april 2020 willen beginnen met de sloop van de woningen, omdat de corporatie onder tijdsdruk staat. Vestia krijgt namelijk zo’n 27 miljoen aan verhuurdersheffing terug, op voorwaarde dat de woningen in de Tweebosbuurt uiterlijk halverwege 2021 zijn gesloopt. Inmiddels is een groot deel van de voormalige bewoners vertrokken, maar ruim 100 woningen worden nog bewoond. Met de huidige gerechtelijke uitspraak zullen deze bewoners zeker geen haast maken met een verhuizing. Zeker niet omdat vervangende woningen vaak kleiner en duurder zijn dan waar ze nu wonen.

Bron: Het Financieele Dagblad