De verkoopbrochure voor woningen is zeker niet vrijblijvend

15 mei 2023

Als je een verkoopbrochure van een koophuis bekijkt dan ziet alles er uiteraard perfect uit. Het huis is perfect, de woonomgeving is het paradijs op aarde. Natuurlijk staat het de projectontwikkelaar of aannemer vrij om een pand zo mooi mogelijk aan te prijzen. Maar geheel vrijblijvend zijn de beweringen niet. Dat wil zeggen: Je mag daar als koper wel degelijk rechten aan verbinden.

Wel of geen energielabel A+++?

De Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen deed in augustus 2022 een uitspraak. Hieruit blijkt dat zowel teksten als beelden wel degelijk bindend kunnen zijn. In dit voorbeeld ging het om het energielabel van een appartement. In de verkoopbrochure van de koopwoning werden kopers gelokt met een A+++ label van de woningen. Bij de oplevering bleek het om een A+ label te gaan. Eén van de kopers pikte dit niet en stapte naar de Raad van Arbitrage. De koper eiste dat de woning zou worden aangepast om aan het opgegeven energielabel te kunnen voldoen. Het bouwbedrijf stelde in zijn verweer dat in de brochure een disclaimer was opgenomen. Daarin wordt vermeld dat de afbeeldingen en beweringen in de folder niet bindend zijn en dat hier dus geen rechten aan kunnen worden verbonden. Veel hangt af van de uiteindelijke bouwvergunning en de technische omschrijving.

De verkoopbrochure voor woningen is zeker niet vrijblijvend

De koper werd in het gelijk gesteld

De zaak pakte voor de aannemer negatief uit. In de verkoopbrochure werd nadrukkelijk gerefereerd aan het hoge energielabel. Er werd zelfs een afbeelding van getoond. Daar mogen kopers volgens de Raad van Arbitrage conclusies aan verbinden. De disclaimer is volgens het oordeel niet bedoeld voor een dergelijk essentieel punt. Hier hangt voor veel kopers immers de vraag van af of ze het appartement wel of niet willen kopen. Er kleven consequenties aan voor het toekomstige energieverbruik en daarmee samenhangende kosten. Het appartement wordt echter niet aangepast. Dit zou onevenredig hoge kosten met zich meebrengen voor de aannemer. Daarom werd het bouwbedrijf veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 30.000 euro aan de eigenaar. Dit bedrag is mede gebaseerd op de hoge energieprijzen anno 2022.

Wat kunnen bouwbedrijven leren van deze uitspraak?

Het bouwbedrijf in deze casus kwam er dus niet goed vanaf. Hoe kunnen dergelijke situaties in de toekomst worden voorkomen? Allereerst is het belangrijk om goed af te stemmen welke informatie wordt verstrekt. In het geval van het energielabel was de bouwer niet op de hoogte van de informatie in de verkoopbrochure. Laat een onafhankelijke partij de brochure beoordelen om mogelijke misverstanden te voorkomen. Maar vooral: houd je als bouwbedrijf aan de beloften die in de verkoopbrochure worden genoemd.

Bron: Cobouw