Verhuurder meldt wietplantage, maar krijgt onterechte boete

4 december 2023

De ontdekking

In Rotterdam ontdekt een verhuurder een wietplantage in zijn woning na klachten van buren over illegale onderhuur en overbewoning. De verhuurder meldt dit bij de gemeente en wordt vervolgens geconfronteerd met een boete van €8.000 en opruimkosten van €1.300, omdat hij zonder vergunning een woning aan de woonvoorraad zou hebben onttrokken.

Het bezwaar en beroepAfkoeling op de huizenmarkt lijkt serieus in te zetten

De verhuurder gaat in bezwaar, waar hij aanvoert dat hij de feitelijke daders heeft gemeld en voldoende toezicht heeft gehouden. De gemeente handhaaft echter de boete en kosten. In beroep bij de Rotterdamse rechtbank herhaalt de verhuurder zijn standpunt, terwijl de gemeente geen verweer voert.

Uitspraak van de rechtbank

De rechtbank volgt de Raad van State en oordeelt dat de verhuurder niet als “functionele dader” verantwoordelijk is. De verhuurder heeft regelmatig toezicht gehouden, de overtredingen gemeld en geen eerdere overtredingen toegelaten. De rechtbank schrapt de boete en opruimkosten en beveelt de gemeente de proceskosten van €5.000 te vergoeden.

Commentaar en reflectie

Advocaat Roland Mans is verheugd over de uitspraak en ziet het als een ommekeer in vergelijkbare zaken. Hij benadrukt dat verhuurders soms te veel toezicht wordt opgelegd, wat in strijd is met privacy- en huurrechten. De gemeente Rotterdam heeft geen verweer gevoerd, en advocaat Thomas Sanders merkt op dat de overheid soms onnodig sancties oplegt zonder gedegen onderbouwing.

Impact en toekomst

Deze uitspraak lijkt een specifieke situatie te betreffen en duidt niet noodzakelijk op een algemene verandering in de rechtspraak. Het benadrukt echter het belang van redelijke handhaving en het beoordelen van besluiten op hun redelijkheid.

Bron: nrc.nl