De vastgoedsector omarmt digitalisering

5 april 2022

Vele sectoren gingen de vastgoedsector al voor als het gaat om digitalisering maar nu lijken toch steeds meer bedrijven te beseffen dat vooruitgang ook noodzakelijk is als het gaat om het bouwen en renoveren van huizen, winkels, kantoren en andere gebouwen. In 2021 wisten startups in deze sector ruim 22 miljard dollar op te halen om hun plannen en ideeën verder te ontwikkelen en uit te voeren. Deze zogenaamde property technology, ofwel proptech, richt zich vooral op duurzaamheid.

Weinig data beschikbaar

Een reden waarom digitalisering in de vastgoedsector achterblijft is dat er maar weinig data beschikbaar is. Nu er in moderne gebouwen steeds meer gebruik gemaakt wordt van sensoren kan daar volgens Amerikaanse onderzoekers snel verandering in komen. De vastgoedsector is daarnaast heel erg gefragmenteerd. Er zijn miljoenen bedrijven die zich ermee bezighouden. De waarde van de bouwsector is echter gigantisch. Alleen al de woningbouw is 25 keer meer waard dan al het goud dat ooit is gewonnen, zo hebben deskundigen becijferd. Bij vastgoed zijn verschillende sectoren betrokken, architecten, aannemers, investeerders en eigenaren. Dat maakt het lastig om te innoveren.

Groei binnen de proptech sector

Ondanks de hindernissen zit er toch beweging in de proptech sector. De investeringen zijn in pakweg 10 jaar fors gestegen. In 2011 wisten startups bijvoorbeeld nog maar een krappe 600 miljoen dollar binnen te halen. Vergeleken met de 22 miljard in 2021 is er sprake van een forse stijging. In de eerste drie maanden van 2022 werd al 3 miljard dollar geïnvesteerd. Dat gebeurt nu nog voornamelijk in de Verenigde Staten, maar ook in Europa is er groeiende interesse van investeerders. De vastgoedsector is echter al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw in beweging als het om financiering gaat. Toen werd onder andere Excel geïntroduceerd door Microsoft. Dit rekenprogramma verschafte een veel beter inzicht in de financiering van projecten. Begin 21e eeuw kwamen de platforms op het internet waar koopwoningen kunnen worden bekeken. Het Nederlandse Funda stamt bijvoorbeeld uit 2001.

Duurzame doelstellingen

De proptech richt zich anno 2022 volop op duurzame investeringen. Alle bedrijven die te maken hebben met vastgoedsector richten zich hier op. Het is dus logisch dat ook de digitalisering binnen de sector veel aandacht heeft voor verduurzaming. Investeerders vinden duurzaamheid belangrijk, banken stellen duurzaamheidseisen aan het verstrekken van leningen voor bouwprojecten. Deze ontwikkelingen spelen een belangrijke rol bij hoe er tegenwoordig wordt gebouwd, licht Edmee van Dijk van het Nederlandse bedrijf Physee toe. Physee produceert ramen die zonne-energie kunnen opslaan. Deze ramen werden vervolgens doorontwikkeld en kunnen nu ook data opslaan waardoor er informatie beschikbaar is over licht, luchtkwaliteit en temperatuur. Gebouwbeheerders kunnen op die manier adequaat beslissingen nemen over het koelen of verwarmen van het gebouw.

Nieuwe innovaties in de bouw

De digitalisering in de bouwsector heeft zeker geleid tot nieuwe ontwikkelingen. Zo komen er steeds meer bedrijven die fabriekswoningen maken, woningen die deels in de fabriek worden gemaakt en op de bouwplaats vervolgens alleen nog maar in elkaar hoeven te worden gezet. Hierdoor kan bouwen veel sneller. Maar het is nog lang niet voldoende om de woningnood in Nederland op korte termijn op te lossen. Hier komen immers andere factoren bij kijken zoals het verwerven van grond en het verlenen van vergunningen. Ook het eigendom van panden zal nog heel lang op de traditionele manier worden geregeld, met een koopakte die achter een bureau op een makelaarskantoor wordt gemaakt en vervolgens via de notaris in een register wordt ingeschreven. Er zullen dus nog heel wat ontwikkelingen volgen in de bouwsector als het om digitalisering gaat, zo verwachten deskundigen.

Bron: Het Financieele Dagblad