Vastgoedbeleggers met winkelvastgoed vrezen voor de gevolgen van de coronacrisis

21 juli 2020

De coronacrisis hakt er flink in voor beleggers in vastgoed. Zij vrezen fors minder huurinkomsten en afwaardering van vastgoed. Het tweede kwartaal 2020 wordt één van de slechtste ooit. De aandelenkoersen namen hier al een voorschot op. Toch doet de branche het nog niet eens zo slecht als in de zwartste scenario’s werd gevreesd. In de reisbranche vallen veel hardere klappen. Ook banken doen geen goede zaken omdat zij met veel klanten regelingen moeten treffen voor het betalen van hypotheken en het aflossen van andere leningen.

Vooral zorgen over winkelvastgoed

Er zijn vooral zorgen over de afwaardering van winkelvastgoed. Sinds de coronacrisis heeft het online winkelen een nog grotere vlucht genomen dan voor die tijd. Dit zal waarschijnlijk tot meer faillissementen of stoppen van ondernemers leiden. In Nederland valt het overigens nog mee, omdat hier niet werd gekozen voor een verplichte sluiting zoals in België en Frankrijk waar alleen essentiële winkels zoals supermarkten open mochten blijven. Vastgoedeigenaren moeten rekening houden met gemiddeld 2 tot 3 maanden huurverlies per klant, waarbij dan is ingecalculeerd dat er faillissementen zullen volgen waardoor er uiteraard helemaal geen inkomsten meer binnenkomen.

Vastgoedbeleggers met winkelvastgoed vrezen voor de gevolgen van de coronacrisis

Eind dit jaar meer duidelijkheid over afwaarderingen

Of afwaardering van vastgoed echt aan de orde zal zijn wordt waarschijnlijk pas eind 2020 duidelijk. Dan is er pas helderheid over uitgestelde huurinkomsten. Als een huurder uitstel van betaling heeft gekregen en later alsnog aan de verplichtingen kan voldoen, dan valt de schade mee. Als een vastgoedeigenaar veel panden heeft waarvan de huurder de huur niet kan betalen dan zal dit wellicht leiden tot noodgedwongen afwaarderen van het betreffende pand.

Verkoop van winkelvastgoed komt in gevaar

Vastgoedhandelaren die plannen hadden om winkelvastgoed van de hand te doen, zoals Wereldhave van plan was met vastgoed in Frankrijk en Nederland, komen nu wel in de problemen. Wereldhave had plannen om bestaande winkelcentra om te vormen tot sportscholen en horeca. Hier is geld voor nodig, dat uit de verkoop moest komen. Het is de vraag of deze plannen nog door kunnen gaan als de verkoop van panden stagneert en als de waarde moet worden aangepast vanwege achterblijvende huurinkomsten.

Bron: Het Financieele Dagblad