Urbanisatie is de motor van onze welvaartsgroei of toch niet helemaal?

10 januari 2019

Deskundigen zijn het er over eens. Je moet in de stad zijn om de groei van de welvaart te proeven. Daar komen mensen samen die al brainstormend en plannend de economie voortstuwen. In de stad wonen de slimste mensen, hier worden startups geboren en hier worden plannen doorontwikkeld. Dus als je in de stad woont is de kans groter dat je de ontwikkelingen van dichtbij meemaakt dan op het platteland.

Moeten we allemaal in de stad gaan wonen?

Los van het feit dat het technisch niet mogelijk is, is het maar de vraag of op het platteland wonen ervoor zorgt dat je mijlenver achterloopt bij de stedelingen. De communicatie via internet maakt afstand immers onbelangrijk. Maar het College van Rijksadviseurs schrijft in hun recent verschenen Panorama Nederland dat het niet verstandig is om grootschalig te investeren in woningbouw in de ‘buitengebieden’. Woningbouw moet in en om de grotere steden worden geconcentreerd. Maar volgens voorspellingen zal de bevolking in ieder geval nog tot 2030 blijven groeien, ook in minder grote steden. Ook daar blijft dus behoefte aan meer woningen. Er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens, waar dus meer huizen voor nodig zijn.

 

Urbanisatie is de motor van onze welvaartsgroei of toch niet helemaal

Toekomst voor het platteland

Het is te hopen dat Nederland niet verwordt tot veel andere landen. Landen waar de bevolking op elkaar gepakt woont in de grote steden en er op het platteland nauwelijks nog leefbare gebieden zijn omdat de voorzieningen ontbreken. Jonge gezinnen moeten worden gestimuleerd om buiten de grote steden te willen wonen. En dat kan prima met nieuwe, zuinige en moderne huizen, goede voorzieningen zoals winkels, scholen, verenigingen en openbaar vervoer. Dan kan Nederland blijven wat het altijd was. Een land met welvarende steden maar ook een welvarend platteland waar het goed wonen is voor iedereen.

Bron: FD