Toenemende risico’s bij woningbouw door ontwikkelaars

5 juli 2023

Ontwikkelaars van nieuwbouwwoningen nemen steeds meer risico’s, aangezien de verkoop van hun woningen moeizaam verloopt. Sommige ontwikkelaars beginnen zelfs met de bouw zonder dat de vereiste 70% van de woningen verkocht is. Ze hopen dat ze deze woningen vlak voor of na de oplevering alsnog kunnen verkopen. Dit artikel bespreekt de toenemende risico’s die ontwikkelaars nemen, de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd en de mogelijke gevolgen voor de vastgoedmarkt.

Ontwikkelaars wagen meer met onverkochte woningen

Ontwikkelaars geven toe dat ze steeds vaker bereid zijn om met minder voorverkoop te beginnen aan de bouw. Ze gokken erop dat de woningen uiteindelijk wel verkocht zullen worden. Dit komt doordat de hypotheekrente in de afgelopen periode snel is gestegen, waardoor het moeilijker is geworden om de vereiste 70% van de woningen te verkopen. Vooral woningen met een prijs boven de vijf ton vinden moeilijk kopers, omdat zij de gestegen rentelasten vaak niet kunnen dragen.

Verbetering van doorstroming essentieel voor woningmarkt

Afwijken van de norm

Normaal gesproken vermijden ontwikkelaars onaanvaardbare risico’s door pas met de bouw te beginnen wanneer 70% van de woningen verkocht is. Dit is een ongeschreven regel onder ontwikkelaars en vaak een eis van banken en afbouwgarantieverstrekkers. Echter, sommige ontwikkelaars wijken nu af van deze norm en accepteren minder voorverkoop. Ze vertrouwen erop dat de huizen uiteindelijk wel verkocht zullen worden.

Risico’s en gevolgen

Het nemen van deze risico’s brengt echter financiële en operationele uitdagingen met zich mee. Ontwikkelaars kunnen met onverkochte woningen blijven zitten, en als ze besluiten om te bouwen met minder dan de helft van de woningen verkocht, neemt het risico toe. Het is belangrijk dat ontwikkelaars zeker zijn van de vraag naar hun producten voordat ze deze risico’s nemen. Bovendien kunnen alleen ontwikkelaars met voldoende eigen vermogen zich deze aanpak veroorloven, aangezien banken terughoudend zijn met het financieren van dergelijke risico’s.

Reactie van afbouwgarantieverstrekkers

Afbouwgarantieverstrekkers zoals Woningborg geven aan in principe vast te houden aan de 70%-grens, maar begrijpen ook de uitdagingen waarmee ontwikkelaars te maken hebben. In bepaalde situaties kan de 70% op alternatieve manieren worden behaald, bijvoorbeeld als ontwikkelaars zelf de niet-verkochte woningen kopen of andere zekerheden kunnen bieden. Dit geldt echter slechts voor specifieke gevallen en is niet voor alle ontwikkelaars haalbaar.

Bron: FD.nl