Toename van huurwoningen in handen van beleggers

2 mei 2024

Recent onderzoek van het CBS en het kadaster wijst uit dat woningbeleggers de afgelopen jaren hun portefeuille van huurwoningen in Nederland hebben vergroot. Deze groei, voornamelijk tussen 2021 en 2023, is vooral te danken aan nieuwbouwprojecten, maar ook transformaties en splitsingen dragen bij aan deze trend.

Bronnen van groeiDe huren in de vrije sector zijn aan een opmars begonnen

In 2023 bezaten woningbeleggers ongeveer 67.000 meer huurwoningen dan twee jaar eerder. Meer dan de helft van deze toename is het resultaat van nieuwbouw, terwijl ongeveer 40% toe te schrijven is aan transformaties en splitsingen van bestaande gebouwen.

Toename in beleggersaandeel

Gezamenlijk bezitten woningbeleggers nu 14,3% van alle Nederlandse woningen, een stijging ten opzichte van 13,5% twee jaar geleden. Particuliere beleggers, die vaker verkopen, bezitten bijna de helft van deze huurwoningen, terwijl grote institutionele beleggers, die voornamelijk investeren in nieuwbouw, ongeveer een derde bezitten.

Regionale verschillen

De provincies Noord- en Zuid-Holland en Groningen kennen het hoogste aandeel huurwoningen in handen van beleggers, vooral vanwege de grote steden in deze regio’s. In steden zoals Amsterdam, Den Haag en Groningen is het aandeel woningbeleggers zelfs dubbel zo hoog als het landelijk gemiddelde.

Bron: fd.nl