Toch kansen om te bouwen ondanks de ‘stikstofuitspraak’ van de RvS

23 september 2019

De stikstofuitspraak die de Raad van State in mei 2019 deed heeft grote gevolgen voor grote en kleine bouwprojecten in heel Nederland. Huizen, bedrijfspanden en wegen kunnen niet worden voltooid of met de bouw kan niet worden begonnen omdat de stikstofuitstoot te hoog is. De hoop dat de woningbouw een flinke boost zou kunnen krijgen wordt daardoor ernstig getemperd. Maar nu zijn er voor bepaalde projecten toch mogelijkheden om ze te kunnen voortzetten dan wel door laten gaan.

18.000 bouwprojecten liggen stil

Vanwege de stikstofuitspraak liggen in Nederland op dit moment maar liefst zo’n 18.000 bouwprojecten stil. Maar er is wellicht hoop voor een deel daarvan. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Carola Schouten, stuurt hierover een brief aan de Tweede Kamer. Na de uitspraak van de Raad van State zijn vrijwel alle bouwprojecten stilgelegd. Maar er zijn projecten waarbij de stikstofuitstoot onder de norm blijft. Er zijn zelfs projecten waarbij helemaal geen stikstof vrijkomt en ook die liggen nu stil. Het is volgens deskundigen nog niet te zeggen hoeveel van de nu stilgelegde bouwprojecten alsnog kunnen doorgaan op grond van de nieuwe rekenmethode die wordt toegepast.

Toch kansen om te bouwen ondanks de stikstofuitspraak van de RvS

Fonds voor de woningbouw

In de Miljoenennota die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde zijn plannen opgenomen voor een fonds voor de woningbouw van 1 miljard euro. Gemeenten kunnen hier een beroep op doen om knelpunten als gevolg van de stikstofuitspraak op te vangen. Hierbij zijn volgens minister Schouten geen taboes, waarmee zij doelt op het mogelijk inkrimpen van de veestapel. D66 stelde al voor om de veestapel in Nederland te halveren om op die manier de woningbouw niet in de weg te zitten. Dit voorstel stuitte op voorhand op felle kritiek vanuit de landbouwsector.

Bron: NRC Next