Tienduizenden huizenbezitters gedwongen tot verkoop vanwege aflossingsvrije hypotheek

2 februari 2021

In Nederland hebben veel huiseigenaren een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Tot de kredietcrisis van 2008 was dit heel gebruikelijk. Sinds 2011 mag een huis niet meer volledig worden gefinancierd met een hypotheek waar niets op wordt afgelost. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) levert dit voor zo’n 80.000 huishoudens in Nederland een serieus probleem op. Zij kunnen als de hypotheek afloopt, geen nieuwe financiering krijgen en zullen hun huis dus noodgedwongen moeten verkopen. Voor circa 18.000 van deze huishoudens blijft een restschuld staan na verkoop van de woning.

Rond 2035 ontstaan problemen voor huishoudens

Veel van de nu lopende aflossingsvrije hypotheken lopen af rond 2035. Dit is vaak ook het moment waarop huiseigenaren met pensioen gaan en hun inkomen daardoor daalt. Daar komt bij dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van hypotheekrenteaftrek omdat de maximale periode daarvoor is bereikt. Dit kan voor tienduizenden huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek tot forse problemen leiden, aldus de AFM.

Tienduizenden huizenbezitters gedwongen tot verkoop vanwege aflossingsvrije hypotheek

Schulden zijn een belemmering voor een nieuwe hypotheek

Als een huiseigenaar een aflossingsvrije hypotheek wil herfinancieren kan dat een probleem zijn als er ook andere schulden zijn zoals een doorlopend krediet, een leaseauto of een persoonlijke lening. Die wegen zwaar mee bij het beoordelen van de kredietwaardigheid. Vooral alleenstaanden zijn kwetsbaar, deels omdat een deel van hen in een huis woont dat met 1 inkomen eigenlijk te duur is. Ze bleven er wonen na een scheiding of na het overlijden van de partner. Ook ondernemers zijn kwetsbaar, omdat hun inkomen vaak wisselend is en kredietverstrekkers daardoor huiverig zijn om mee te werken aan herfinanciering van een aflossingsvrije hypotheek.

AFM pleit voor proactieve houding van banken

De AFM roept banken en andere hypotheekverstrekkers op om de hypotheek van hun klanten tegen het licht te houden. Als er een probleem dreigt met de financiering van een aflossingsvrije hypotheek kan er nu misschien nog worden ingegrepen, bijvoorbeeld door op deze hypotheken te gaan aflossen. Zo wordt de restschuld lager en is de kans kleiner dat bij het aflopen van de hypotheek een gedwongen verkoop en verhuizing aan de orde is.

Bron: NRC Next