Tekort aan nieuwbouwhuizen zal de komende jaren niet veranderen

21 september 2020

Het tekort aan nieuwbouwwoningen loopt de komende jaren alleen maar verder op. Zowel investeerders als woningcorporaties hebben kapitaal beschikbaar om te gaan bouwen. Toch is het aantal woningen niet voldoende om aan de groeiende vraag te voldoen. Er werden in 2020 flink wat vergunningen afgegeven, ondanks dat Nederland sinds maart van dit jaar in de greep van de coronacrisis verkeert. De vraag groeit simpelweg sneller dan dat er gebouwd kan worden. Gemeenten doen wel hun best door procedures te versnellen zodat een project sneller kan starten.

Oorzaak van achterblijvende bouw is onduidelijk

Volgens Capital Value, dat onderzoek deed naar de woningbouw, is er geen eenduidige oorzaak aan te wijzen voor het achterblijvende woningaanbod. Er is alleen zicht op het aantal verleende vergunningen, niet op het aantal aanvragen. Beperkingen als gevolg van maatregelen om stikstof en PFAS spelen een rol, maar het kan ook zijn dat bouwers simpelweg te weinig aanvragen indienen om het tekort aan nieuwbouwwoningen op te lossen.

Tekort aan nieuwbouwhuizen zal de komende jaren niet veranderen

Wel een vergunning, geen ontwikkeling

Het tekort aan nieuwbouwwoningen valt deels ook te verklaren doordat op locaties waarvoor een vergunning werd afgegeven, niet wordt gebouwd. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzocht in 2018 dit soort ‘stalled sites’ en constateerde dat zo’n 100.000 vergunningen na 2 jaar nog niet waren ‘verzilverd’ met de bouw van nieuwe huizen. Oorzaken daarvoor zijn vaak gerechtelijke procedures om de bouw tegen te houden. Of als blijkt dat bouwen op een bepaalde locatie financieel onaantrekkelijk is om bepaalde redenen.

Voldoende kapitaal beschikbaar voor nieuwbouw

Volgens Capital Value blijkt uit hun onderzoek dat er voldoende kapitaal beschikbaar is bij investeerders. De komende 3 jaar is er zo’n 26 mld euro in kas voor het plegen van nieuwbouw. Ook de corporaties hebben voldoende kapitaal beschikbaar, ondanks dat zij worden geconfronteerd met forse investeringen voor verduurzaming en ondanks de verhuurdersheffing die aan het Rijk moet worden afgedragen. Juist in coronatijd is het belangrijk om te bouwen, zodat faillissementen van bouwbedrijven, toeleveranciers en onderaannemers kunnen worden voorkomen. In de eerste helft van 2020 investeerden corporaties zo’n 450 mln euro in nieuwbouw.

Bron: Stadszaken.nl