Strikte richtlijnen energietransitie voorkomen geschillen niet

22 april 2024

Ontwikkelingen versus wetgeving

De energietransitie beweegt sneller dan wet- en regelgeving, wat vragen en geschillen oproept in de praktijk. De Nederlandse regelgeving loopt achter op de snel veranderende praktijk binnen de energietransitie.

Knelpunten in wetgeving

De wetgeving vormt soms een obstakel voor de energietransitie, zowel door verouderde als ontbrekende regels. Dit leidt tot onzekerheid bij investeerders en projectontwikkelaars.

Voorbeelden van knelpunten

Onderzoek naar vergunningstrajecten voor emissieloos bouwen met waterstofaggregaten onthult een gebrek aan passende regelgeving. Netcongestie veroorzaakt druk op bestaande regels, zoals het verkrijgen van aansluitingen voor duurzame batterijen.

Aanpassingen in wetgeving

De overheid werkt aan wijzigingen, zoals een voorstel voor gezamenlijk gebruik van aansluitingen en een prioriteringsregeling voor het verdelen van transportcapaciteit. Echter, strikte richtlijnen kunnen nieuwe geschillen veroorzaken.

Europese invloed

Europese regelgeving heeft ook impact op de Nederlandse energiewetgeving. Implementatie van deze regels verloopt echter traag, wat de energietransitie vertraagt.

Simpelere benadering

Pleidooi voor een duidelijkere en eenvoudigere visie op wetgeving, gericht op resultaten in plaats van regels. Een focus op werkelijk energieverbruik kan de transitie versnellen en bedrijven stimuleren om te verduurzamen.

Bron: cobouw.nl