Steeds vaker felle discussies tussen huurders en verhuurders over wat een redelijke huurprijs is

24 mei 2022

Wat is een redelijke huurprijs? Daarover verschillen de meningen, zo ontdekte econoom Jasper Lukkezen van de Universiteit Utrecht toen hij deze vraag op Twitter stelde. Het leidde tot veel reacties van zowel verhuurders als huurders en actievoerders. Maar niemand kon een goed onderbouwd antwoord geven op zijn ogenschijnlijk simpele vraag. Een ‘eerlijke’ huurprijs vaststellen is best lastig. Want als de huurprijs omhoog gaat dan protesteert de huurder, gaat hij omlaag dan is de verhuurder niet tevreden. En dan is er nog het fenomeen van de huurtoeslag waar alle belastingbetalers aan meebetalen.

WOZ-waarde wordt minder belangrijk bij het vaststellen van de huur

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting presenteert eind mei 2022 zijn plannen voor de huren in een notitie genaamd Betaalbaar Wonen. In ieder geval is al duidelijk dat de WOZ-waarde van een woning in de toekomst minder bepalend wordt voor het vaststellen van een redelijke huurprijs. Het is de bedoeling dat de prijzen voor woningen met een middenhuur worden begrensd. Daarnaast wil De Jonge iets doen aan de huren in de vrije sector. Omdat die zijn gekoppeld aan de inflatie, die momenteel torenhoog is, dreigt volgend jaar een huurverhoging die voor velen simpelweg niet is op te brengen. Al in 2018 bleek uit onderzoek door het Nibud dat zo’n 25% van de huurders zoveel geld kwijt is aan de huur dat er op levensonderhoud moet worden bezuinigd. Met de huidige stijgende prijzen voor zowel boodschappen als energie wordt die situatie er niet beter op.

Landelijk woonprotest

Op 28 mei 2022 vindt een landelijk protest plaats tegen de hoge huren. De actievoerders eisen van minister De Jonge dat de huren in alle sectoren worden gereguleerd. Het liefst zien ze een bevriezing van de huren voor de komende jaren en daarna een stijging van de huur die is gekoppeld aan de kwaliteit van de woning en niet aan het inkomen van de bewoner. De Woonbond berekende dat de huren tijdens de afgelopen drie kabinetten onder leiding van Mark Rutte met maar liefst 35% zijn gestegen. Actievoerders willen daarnaast dat de huurwetgeving een stuk eenvoudiger wordt. De rechten van huurders zijn de afgelopen jaren verslechterd en dat is een kwalijke zaak. Huurders zijn in de ogen van sommigen domme mensen die geen koophuis hebben omdat ze foute beslissingen hebben genomen. Dat is natuurlijk onzin, aldus de actiegroep Wij Weigeren De Huurverhoging.

Steeds vaker felle discussies tussen huurders en verhuurders over wat een redelijke huurprijs is

Regels voor huurverhoging voor 2022

Per 1 juli 2022 mogen de huren voor sociale huurwoningen maximaal 2,5% stijgen. Als de bewoners een hoger inkomen hebben dan mag daar, afhankelijk van dat inkomen, maximaal 50 tot 100 euro extra bij. In de vrije sector mogen de huren met 3,3% omhoog, dat is de inflatie over 2021 plus 1%. Voor 2023 ligt dat heel anders. In april was de inflatie al 10%. Als er niets gebeurt betekent dat dat de huren volgend jaar fors omhoog mogen. Om dit te voorkomen komt er een ministeriële regeling die de huurstijging binnen de perken moet houden. Een mogelijkheid is om het puntensysteem, dat nu al geldt voor sociale huurwoningen, ook van toepassing te laten zijn op een groot deel van de vrije sector. Hierdoor zullen veel huren dalen, is de verwachting. Dit zal huurders zeer aanspreken, maar beleggers in vastgoed zijn er om begrijpelijke redenen minder enthousiast over.

Hoe komen huurder en verhuurder tot elkaar?

Econoom Jasper Lukkezen bekijkt het uiteraard vanuit zijn discipline. Je kunt vanuit economisch oogpunt op verschillende manieren tot een redelijke huurprijs komen. Je kunt als huurder en verhuurder onderhandelen om zo tot overeenstemming te komen over wat beide partijen redelijk vinden. Vanuit de overheid kan worden bepaald hoe hoog de huren mogen zijn om te voorkomen dat de prijzen te hoog worden voor een te groot deel van de samenleving. Tot slot kan de koopkracht als maat worden genomen. De huur moet dan afhankelijk zijn van het inkomen van de huurder waarbij de overheid zo nodig een bijdrage levert in de vorm van huurtoeslag. In zijn tweet waarin hij volgers vroeg wat een redelijke huur is geeft Lukkezen aan dat het inflatiepercentage naar zijn mening in ieder geval geen goede graadmeter is. Het is nu afwachten waar minister De Jonge mee komt om de huurprijzen te reguleren.

Bron: NRC