Steeds meer juridische procedures onder aannemers

9 april 2020

Het aantal juridische procedures dat wordt opgestart door de coronacrisis neemt snel toe. Steeds meer projecten lopen vertraging op. Ook willen aannemers zich graag indekken tegen de klachten van opdrachtgevers. Probleem is dat aannemers niet zomaar van overmacht kan spreken.

Enorme golf

Er komt een golf van juridische procedures aan in de bouwsector. De vertragingen zijn hiervoor de aanleiding. Uitstel van oplevering en toename van de kosten ligt op de loer. Opdrachtgevers zijn soms afwijzend, mede omdat ook zij schadeclaims van kopers en huurders kunnen krijgen.

Nieuwe realiteit

De manier waarop op dit moment met juridische procedures wordt omgegaan is onderdeel van de nieuwe realiteit. Dit merken ook bouwrechtadvocaten. Iedereen is bezig zichzelf een goede uitgangspositie te verwerven voor de golf aan procedures in de komende maanden, zo verwachten de advocaten.

Problemen bij aannemers

Het wordt voor aannemers steeds lastiger om de deadlines te halen. Bouwbedrijven willen werkzaamheden opschorten om de veiligheid van het personeel te garanderen. Door advocaten wordt echter toch geadviseerd om het werk voort te zetten en schadeclaims op die wijze te voorkomen.

Gebrek aan arbeidskrachten

Ondanks de juridische procedures probeert de bouwsector door te draaien. Personeel meldt zich ziek of moet verplicht thuisblijven vanwege het coronaprotocol. Oost-Europese arbeidskrachten zijn terug naar huis gekeerd. Veel projecten kunnen daardoor simpelweg niet doorgaan vanwege gebrek aan arbeidskracht en materiaal.

De dialoog aangaan

Doordat je aannemers de afgesproken afleverdata niet halen, ontstaan problemen. Brancheorganisaties zien daarom de aannemers en opdrachtgevers graag de dialoog aangaan over de vertraging. Op die manier kunnen de belanghebbenden zich voorbereiden op het ergste. Nu is de toon vaak nog mild. Dit kan echter veranderen wanneer de problemen in de komende periode groter worden.

Steeds meer juridische procedures onder aannemers

Sprake van overmacht?

Veel van de juridische procedures zal draaien om overmacht. De vraag is natuurlijk of de coronacrisis hier daadwerkelijk onder valt. Dit is lang niet in alle gevallen zo. Welke zaken konden daadwerkelijk niet en op welke ontwikkelingen was door de aannemers te anticiperen? Dit moet ook bewezen worden. Hierover is al gesproken in de branche.

Probleem voor opdrachtgevers

De juridische procedures gaan vooral ook opdrachtgevers raken. Die kunnen veel claims en boetes van huurders en kopers verwachten. Dit kan flink oplopen bij bijvoorbeeld panden met 100 appartementen.

Bron: Het Financieele Dagblad