Stedin investeert fors meer, maar netcongestie neemt toe

29 februari 2024

Netbeheerder Stedin heeft in 2023 fors meer geïnvesteerd in gas- en elektriciteitsnetten, maar ondanks die investeringen is de netcongestie toegenomen.

Investeringen en capaciteitsuitbreidingVerduurzaming zorgt voor congestie op het stroomnet in Nederland

Stedin investeerde 832 miljoen euro, 17% meer dan in 2022. Het energienet werd uitgebreid met 513 miljoen voltampère aan capaciteit, genoeg voor een stad ter grootte van Rotterdam. Er werden 266 nieuwe transformatorhuisjes gebouwd en 892 kilometer aan kabels gelegd.

Toenemende congestie en klachten

Toch is de netcongestie toegenomen. Er staan nog altijd elfhonderd grootverbruikers op de wachtlijst voor een elektriciteitsaansluiting en het aantal klachten nam toe. Zo’n drieduizend consumenten meldden dat hun omvormer van hun zonnepanelen uitviel vanwege een overbelast net en te hoge netspanning.

Piekuurproblematiek

De piekuren tussen 16.00 en 21.00 uur zijn problematisch. Stedin roept consumenten, bedrijven en overheden op om bewust om te gaan met duurzame energie, met name in de piekuren. Zo kan men laden van elektrische auto’s verplaatsen naar buiten de piekuren. Dit kan extra ruimte op het net beschikbaar maken voor nieuwbouw.

Financieel resultaat en toekomstplannen

Stedin draaide een goed jaar met een nettowinst van 170 miljoen euro. De stijging komt door hogere transportopbrengsten en wordt geherinvesteerd in de uitbreiding van het net.

De toetreding van de Rijksoverheid als aandeelhouder voor 500 miljoen euro was een belangrijke stap. Stedin heeft de komende jaren nog veel werk te verzetten om de capaciteit van het net te vergroten. Dit betreft onder andere het aantrekken van personeel, het verkrijgen van materialen en het verkorten van de doorlooptijden van ruimtelijke ordeningsprocedures.

Bron: cobouw.nl