Staatsbosbeheer ziet mogelijkheden voor meer groen in de steden

3 februari 2020

Conform het Klimaatakkoord, dat Nederland in 2019 ratificeerde, moet er meer groen en bos worden aangeplant. Dat kan niet alleen op bestaande groenlocaties volgens Staatsbosbeheer. De organisatie pleit dan ook voor groen bij stadsontwikkelingsprojecten. Dit biedt kansen om aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te voldoen.

Minder CO2 uitstoot in 2030

Staatsbosbeheer wil graag in gesprek met projectontwikkelaars om te komen tot samenwerking. Er moet meer bos worden aangeplant om te voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dat kan door groen te planten. Bomen en struiken houden CO2 vast en zorgen er dus op natuurlijke wijze voor dat de uitstoot vermindert. De uitstoot moet ook worden teruggedrongen door maatregelen voor het verkeer en de agrarische sector, maar de aanplant van bomen kan zeker ook een bijdrage leveren.

100.000 hectare extra bos nodig in de toekomst

Staatsbosbeheer kan de komende jaren op eigen terrein zo’n 5.000 hectare extra bos aanplanten. Dat zet nog niet echt zoden aan de dijk. Om echt grote stappen te zetten om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen is veel meer nodig. Door samen te werken met projectontwikkelaars voor woningbouw en de bouw van bedrijfspanden kan er veel meer groen worden geplant.

Staatsbosbeheer ziet mogelijkheden voor meer groen in de steden

Nieuw project in Krommenie

Staatsbosbeheer werkt in 2020 samen met een projectontwikkelaar die ruim 200 woningen gaat bouwen in Krommenie. De nieuwe wijk grenst aan een stuk bos van Staatsbosbeheer. Een mooie kans om de nieuwbouwwijk hieraan te koppelen. Het moet een wijk worden met veel groen en veel water. De wijk wordt door vlonders en bruggen toegankelijk gemaakt voor voetgangers en fietsers. De projectontwikkelaar betaalt Staatsbosbeheer een vergoeding, deze kan door de organisatie worden ingezet voor het onderhoud aan het natuurgebied.

Hogere opbrengst voor een huis in het groen

Voor de projectontwikkelaars loont het zeker de moeite om huizen te bouwen in groene wijken. Kopers waarderen dit en zijn daarom bereid om  voor een dergelijk huis meer te betalen. Een huis dat in een groene omgeving staat levert gemiddeld 9% meer op bij verkoop. Staatsbosbeheer hoopt dan ook dat er in de toekomst meer projecten zoals in Krommenie komen waarbij het groen nadrukkelijk wordt betrokken bij de stadsontwikkeling.

Bron: Stadszaken.nl