Senioren en alleenstaanden sturen de Nederlandse woningmarkt

2 mei 2024

Demografische trends en woningbehoeften

De Nederlandse woningmarkt wordt beïnvloed door vergrijzing en een groeiend aantal eenpersoonshuishoudens, wat de vraag naar kleinere, toegankelijke woningen doet toenemen.

Bevolkingsgroei en verwachtingenDit zijn de kansrijke typen ouderenwoningen

Naar verwachting zal het aantal huishoudens in Nederland groeien van 8,2 miljoen in 2023 tot 9,5 miljoen in 2050, met een significante toename van eenpersoonshuishoudens van 3,2 naar 4 miljoen.

Concentratie van bevolkingsgroei

Demografische verschuivingen wijzen op een groeiende vraag naar woningen in het midden en westen van Nederland, terwijl randgebieden te maken krijgen met krimp.

Huishoudensworden kleiner

Het dalende aantal personen per huishouden heeft een aanzienlijke impact op de benodigde woningen. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe van 3,2 miljoen in 2023 naar ruim vier miljoen in 2050, voornamelijk als gevolg van de vergrijzing.

Woonwensen van senioren

De vergrijzing leidt tot een verschuiving in woonwensen, waarbij een deel van de ouderen de voorkeur geeft aan gelijkvloerse woningen dicht bij voorzieningen zoals winkels en zorgvoorzieningen.

Experts over de toekomst

Woningmarktexperts verwachten een groeiende vraag naar seniorenwoningen en aanleunwoningen, waarbij aandacht voor een buitenruimte zoals een tuintje belangrijk is.

Bron: cobouw.nl