Rotterdamse oppositie wil meer sociale huur

19 maart 2024

Oppositie tegen Rotterdams woonbeleid

In Rotterdam hebben demonstranten zich verzameld voor het stadhuis om te protesteren tegen het woonbeleid van de stad. Ze bekritiseren het gebrek aan sociale woningen en stellen dat de stad steeds meer gericht is op welgestelden, terwijl daklozen, studenten, starters en mensen met een laag inkomen buitengesloten worden.

Discussie over nieuwe WoonvisieMaakt de gemeente Rotterdam plannen met te grote risico’s

De Rotterdamse raad heeft gestemd over de nieuwe Woonvisie, waarin het beleid voor de komende zes jaar wordt vastgelegd, met een toekomstvisie tot 2040. De plannen omvatten onder andere het aanpakken van funderingsproblemen en het verduurzamen van huizen, maar er is veel discussie over voor wie de nieuwe woningen bestemd moeten zijn.

Focus op sociale huur in Woonvisie

De Woonvisie stelt dat Rotterdam jaarlijks 3.500 tot 4.000 nieuwe woningen zal bouwen, waarvan een kwart sociale huur en veertig procent middensegment. Ondanks dat bijna 40 procent van de woningen sociale huur is, pleit de oppositie voor meer sociale huurwoningen, gezien de grote vraag.

Kritiek op coalitiebeleid

De oppositie bekritiseert het beleid van de coalitie, die zich volgens hen vooral richt op woningen voor midden- en hogere inkomens. Er is bezorgdheid over het verdwijnen van sociale huurwoningen door waardestijging, en er wordt weinig gedaan voor daklozen en bankslapers.

Verschillende perspectie op Woonvisie

Terwijl de VVD tevreden is met de focus op middeninkomens, benadrukt de oppositie dat de vraag naar sociale huurwoningen groot is en dat het beleid daar meer op moet inspelen. Ondanks verdeeldheid heeft de raad de Woonvisie goedgekeurd met 26 stemmen voor en 17 tegen, inclusief steun van oppositiepartijen CDA en FVD.

Bron: nrc.nl