Rijksbouwmeester: geen nieuwe Vinex-wijken maar bouwen binnen het stedelijk gebied

26 mei 2021

In de vorige eeuw werden er op grote schaal zogenaamde Vinex wijken uit de grond gestampt om de vraag naar huizen op te lossen. Nu er opnieuw een nijpend tekort aan woningen is wil Rijksbouwmeester Floris van Alkemade een andere aanpak. Hij pleit voor integrale woningbouw en dan het liefst binnen de bestaande stedelijke gebieden. De agrarische sector moet worden hervormd en de natuur waar nodig hersteld. Een belangrijke vraag is volgens Van Alkemade aan wat voor soort woningen Nederland behoefte heeft. Als voorbeeld geeft hij dat in Nederland 5 miljoen eengezinswoningen staan. Slechts 2 miljoen daarvan worden bewoond door gezinnen met kinderen. In de overige 3 miljoen huizen wonen 1- en 2-persoonshuishoudens. Deels omdat er voor deze groep geen geschikte woonruimte is zodat ze kunnen doorstromen.

‘10 tot 15% verdichting in de steden is haalbaar’

De ideeën van de Rijksbouwmeester druisen in tegen de standpunten van veel andere deskundigen. Die zijn van mening dat er juist in de buitengebieden moet worden gebouwd omdat er in de steden geen ruimte meer is. Maar volgens Van Alkemade is er in veel steden nog 10 tot 15% ruimte is voor nieuwbouw. Als je dat afzet tegen het totale woningbestand in Nederland van 8 miljoen woningen dan gaat het toch al snel om zo’n 800.0000 woningen. Het programma FlexWonen dat door het Rijk werd gepresenteerd voorziet in bouwen op bestaande plaatsen, zoals tegen blinde muren van hoogbouw. Hierdoor kunnen extra woningen worden gerealiseerd zonder dat het landschap daaronder lijdt.

Rijksbouwmeester geen nieuwe Vinex wijken maar bouwen binnen het stedelijk gebied

Meer groen gaat prima samen met woningbouw

Meer groen realiseren lijkt haaks te staan op de wens om meer huizen te bouwen. Maar door te kiezen voor integrale woningbouw kan ook aan die opdracht worden voldaan. Een mooie bomenlaan als verbinding tussen wijken kan ook een oplossing bieden voor hittestress. Ook is er in de toekomst wellicht minder ruimte nodig voor auto’s. Veel mensen zijn tijdens de coronapandemie thuis gaan werken en geven aan dit geheel of gedeeltelijk ook te willen blijven doen. Daarnaast kan er meer naar worden gestreefd om mensen op fietsafstand van hun werk te laten wonen.

Geen nieuwe Vinex wijken maar verantwoord bouwen

Van Alkemade wijst het idee om een ‘nieuwe ronde Vinex wijken’ te starten radicaal van de hand. Nederland moet niet gaan lijken op Vlaanderen waar lukraak woningen worden gebouwd zodra er ruimte beschikbaar is, ongeacht de locatie. Zelfs in Amsterdamse wijken is nog ruimte voor verdichting, aldus de Rijksbouwmeester, en de wijken zijn er desondanks ook nog enorm op vooruit  gegaan. Biobased bouwen gaat een grote rol spelen in de toekomst. Er wordt gezocht naar alternatieven voor beton, er komen steeds meer experimenten met circulair bouwen. Dat biedt volop mogelijkheden voor de toekomst.

Bron: Cobouw