Rijke geldschieters azen op onderpand na omvallen vastgoedbedrijf Certitudo Capital Group

26 september 2023

Recentelijk is het faillissement van het vastgoedbedrijf Certitudo Capital Group en verschillende dochterondernemingen uitgeroepen. Dit roept de vraag op of schuldeisers nog een deel van hun leningen kunnen terugkrijgen en hoe de belangen van benadeelde partijen zich tot elkaar verhouden.

Ambitieuze plannen, onvervulde beloften

Certitudo, gevestigd in Brabant, had ambitieuze plannen om voormalige kantoren en winkels om te zetten in woningen. Echter, veel van deze plannen zijn niet gerealiseerd, zoals het project in Apeldoorn waar een iconisch gebouw moest worden omgevormd tot 650 nieuwe woningen. Het bedrijf groeide snel en werd betrokken bij grote stedelijke ontwikkelingen. Ondanks aanvankelijk succes en een nettowinst van meer dan €18 miljoen in 2020, begon het bergafwaarts te gaan voor Certitudo toen de rente in 2022 begon te stijgen. Ondanks waarschuwingen over de risico’s van zware hypotheekfinanciering bleef het bedrijf leningen aangaan.

Stapels schulden en rijke geldschietersHonderden bouwprojecten voor de zorg in Nederland

Het exacte schuldbedrag en de belangrijkste verliezers in het grootste vastgoedfaillissement van Nederland sinds jaren moeten nog worden vastgesteld door curatoren. Naast financiering van grote banken zoals Rabobank, trok Certitudo specifiek risicokapitaal aan voor projecten. Rijke families die deelnamen aan projectvennootschappen moeten nu met curatoren in gesprek.

Enkele betrokken vermogende Nederlanders zijn onder andere de families Van Gelder, Den Breejen, softwaremiljonair René Eilander en Peter ter Maaten, oprichter van HSO. Sommigen van hen hadden zekerheden voor hun leningen, anderen niet. Ze moeten nu hopen dat ze een deel van hun investering kunnen recupereren uit het vastgoed van Certitudo.

Vertraagde projecten

Het faillissement heeft gevolgen voor lopende projecten, vooral door de gestegen rente. Ontwikkelaars zitten momenteel stil, wat de financiering bemoeilijkt. Nieuw kapitaal zal moeten worden aangetrokken om deze projecten voort te zetten.

Onzekerheden en mogelijke conflicten

De schuldeisers van Certitudo hebben verschillende soorten posities, en dit kan leiden tot complexe onderlinge verhoudingen. De curatoren zullen moeten vaststellen hoe de schulden en verplichtingen precies zijn gestructureerd. Dit kan leiden tot onzekerheid en mogelijke conflicten tussen schuldeisers.

Verloedering en kosten

Het voormalige Centraal Beheer-gebouw in Apeldoorn, waar Certitudo een groot project plande, staat nu leeg en is verwaarloosd. De gemeente heeft het gebouw moeten afsluiten wegens veiligheidsproblemen, wat kosten met zich meebrengt voor belastingbetalers.

Bron: fd.nl