Protest bewoners loont: Sloop van woningen in Fazantstraat Rotterdam van de baan

3 januari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam heeft eind december gestemd over de voorgenomen sloop van woningen in de Fazantstraat in Rotterdam. Tegen deze sloop was door bewoners fel geprotesteerd. De raad luistert nu naar de bezwaren: zowel de oppositie als een groot deel van de coalitie stemde tegen. In september 2020 kregen de bewoners van de volksbuurt in Rotterdam-Zuid te horen dat hun huis zou worden gesloopt. Dit leidde tot fel protest, waar ook journalisten en politici naar luisterden.

Bezwaar tegen onteigening

Raadsleden van onder andere de PvdA en D66 gingen langs bij bewoners om hun verhalen te horen. De sloop van de woningen in de Fazantstraat zou diep ingrijpen in hun leven. Sommigen wonen er al tientallen jaren en hebben geïnvesteerd in hun huis. Onteigenen is een zwaar middel en moet volgens de raadsleden alleen worden toegepast als een andere oplossing niet voorhanden is. De huizen zijn in goede staat en ook de fundering is in orde, zo werd geconstateerd. Daardoor ontbreken twee belangrijke argumenten voor sloop van de huizen in de Rotterdamse buurt.

Streep door plannen voor vernieuwing

Het ‘nee’ van de gemeenteraad zet een streep door de plannen. Van de 289 woningen zouden er 216 worden gesloopt, zowel koop- als huurwoningen. Daarvoor in de plaats zouden nieuwe, ruimere woningen moeten komen, maar ook appartementen. Het zou gaan om zowel huurhuizen als koophuizen, beide in het middensegment. De plannen maken deel uit van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, dat verbeteringen voor dit deel van de stad voor ogen heeft. Er werd onder andere voor de Fazantstraat gekozen omdat in deze straat een school staat die leeg komt te staan. Dat biedt kansen voor het realiseren van voorzieningen voor de buurt. Maar volgens de gemeenteraad zijn er alternatieven die ook in aanmerking komen.

Protest bewoners loon Sloop van woningen in Fazantstraat Rotterdam van de baan

Hoge kosten voor nieuwbouw

Een bijkomende reden om tegen de sloop van woningen in de Fazantstraat in Rotterdam te stemmen was dat de kosten enorm hoog zijn. De gemeenteraad houdt rekening met een bedrag van rond de 60 miljoen euro, en dan zou het Rijk nog een deel bijdragen voor het uitkopen van bewoners. De partijen in de gemeenteraad zijn het eens met het College van B&W dat de straat moet worden opgeknapt. Maar dat kan ook zonder de grootschalige sloop. Het samenvoegen van kleine woningen en het realiseren van meer groen in de wijk dragen bij tot verbetering van de buurt, aldus onder andere de fracties van GroenLinks, Leefbaar Rotterdam en ChristenUnie-SGP. Door woningen te renoveren blijft er geld over om ook andere straten in de wijk Carnisse op te knappen, is hun mening.

Beperking bij verkoop van woningen

Wel heeft de Raad van Rotterdam besloten dat de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing wordt op de huizen in de Fazantstraat. Dat betekent dat huiseigenaren die hun woning willen verkopen, het pand eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Zo wil Rotterdam meer grip krijgen op de leefbaarheid in de wijk en zo goed mogelijk de kansen daarvoor te benutten. De verantwoordelijke wethouder werkt ondertussen aan aanpassing van de plannen voor de Fazantstraat.

Bron: NRC Next