Plan voor omzetting vrije sector huurwoningen naar sociale huurwoningen ligt al sinds 2020 op de plank

29 september 2021

Starters op de woningmarkt trokken in september 2021 naar Amsterdam om te protesteren tegen de crisis op de woningmarkt. Ze eisten goedkopere huurwoningen en koopwoningen omdat vooral deze groep op de huidige woningmarkt nauwelijks kans maakt op een huis. Een voorstel voor beperking van de huren werd al in 2020 gepresenteerd. Hierin wordt voorgesteld om de huurpunten uit hoofde van de WOZ-waarde in te perken. Hierdoor valt bijvoorbeeld het grootste deel van de woningen binnen de Randstad in de vrije sector.

Beleggers maar ook gemeenten staan niet te springen

Beleggers hebben de reputatie om een zo hoog mogelijke huur voor hun pand te willen ontvangen. Maar ook gemeenten doen niet veel voor de beperking van de huren. Ze doen immers ook mee aan het verkopen van grond aan de hoogste bieder, want dit genereert inkomsten. Ingrijpen door een hogere overheid lijkt dan ook de enige mogelijkheid om de huurprijzen aan banden te leggen. Als de wet die nu al zo lang op de plank ligt wordt aangenomen, heeft dat verstrekkende gevolgen.

Plan voor omzetting vrije sector huurwoningen naar sociale huurwoningen ligt al sinds 2020 op de plank

Tienduizenden huurwoningen naar de sociale sector

Als het puntensysteem van toepassing wordt op alle huurwoningen in Nederland dan heeft dit tot gevolg dat tienduizenden woningen van de vrije sector overgaan naar sociale huurwoning. Een huurder die nu een torenhoge huur betaalt kan naar de huurcommissie stappen om aan de hand van het puntensysteem een lagere huur af te dwingen. Als deze wet er komt betekent dit dat huren voor starters een stuk aantrekkelijker wordt. Beleggers zullen ongetwijfeld protesteren. Met name grote buitenlandse beleggers zoals Blackstone stappen mogelijk naar de rechter omdat ze vinden dat Nederland deze regels niet mag invoeren omdat ze in strijd zijn met internationale afspraken.

Invoering van de wet niet op korte termijn

Het is niet de verwachting dat deze wet op korte termijn wordt ingevoerd. Met name de VVD zit er niet om te springen omdat hun achterban immers deels uit woningbeleggers bestaat. Wellicht hoopt de partij van Rutte nog dat de wet er helemaal niet meer komt. Het is ook vreemd dat de pers er nog geen aandacht aan heeft besteed. Journalist Hans de Geus, schrijver van het boek “Hoe ik toch huisjesmelker werd’, waarin hij de woonarmoede in Nederland beschrijft, denkt dat hier een grote kans ligt voor iedereen die nu naarstig op zoek is naar een betaalbare huurwoning.

Bron: NRC Next