Permanente bewoning op vakantieparken onder vuur

19 maart 2024

In Coevorden staat vakantiepark Wico in het middelpunt van een controverse over permanente bewoning. Bewoners moeten plotseling vertrekken vanwege een gemeentelijke handhavingsactie.

Ongenoegen onder bewoners

De familie Lampe, eigenaar van het park, is verbaasd over de handhavingsactie. Na decennia van gedoogbeleid moeten plotseling bewoners vertrekken. Dit treft vooral mensen met een laag inkomen die geen alternatieve huisvesting kunnen vinden.

Overheid en banken houden vakantieparken in Nederland nauwlettend in de gatenGemeentelijk beleid versus parkgeschiedenis

Hoewel vakantiepark Wico in 1964 werd opgericht voor recreatie, zijn permanent bewoners in de meerderheid geraakt. De gemeente Coevorden wil echter terug naar een strikte recreatiebestemming, terwijl andere parken in de omgeving wel permanent bewoond mogen worden.

Nationaal probleem van permanente bewoning op vakantieparken

De kwestie in Coevorden staat niet op zichzelf. In Nederland zijn er talloze vakantieparken waar permanente bewoning voorkomt, wat voor de autoriteiten een uitdaging vormt. Gemeenten willen parken weer aantrekkelijk maken voor toerisme, wat haaks staat op permanente bewoning.

Complexiteit van transformatie naar permanente bewoning

Hoewel sommige parken transformeren naar permanente bewoning, brengt dit technische en beleidsmatige uitdagingen met zich mee voor gemeenten. Het vraagt om aanpassingen aan huisjes en infrastructuur, wat niet altijd haalbaar is.

Politieke en beleidsmatige debatten

De kwestie van permanente bewoning op vakantieparken wordt ook in politiek Den Haag besproken. Er zijn voorstellen voor landelijke criteria en beleid om geschikte recreatiewoningen om te vormen tot permanente bewoning.

Onzekerheid voor bewoners van vakantieparken

Voor bewoners zoals Melanie Oostwoud op Wico leidt dit tot onzekerheid en verontwaardiging. De mogelijkheden voor hulp vanuit de overheid zijn beperkt en de uitkomst van gesprekken met de gemeente is onzeker.

Toekomstperspectief voor vakantieparken

Het is onduidelijk wat de toekomst zal brengen voor vakantiepark Wico en soortgelijke parken. De discussie tussen gemeenten, bewoners en eigenaren gaat door, terwijl politici en beleidsmakers zoeken naar passende oplossingen.

Bron: nrc.nl