PBL: De leefomgeving vraagt om belangrijke keuzes van het kabinet

14 april 2021

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft zijn visie gepresenteerd voor de komende kabinetsperiode. Het kabinet staat voor belangrijke keuzes als het gaat om de ontwikkeling van de leefomgeving. Een belangrijk aspect daarbij is de energietransitie. De burgers moeten hier nadrukkelijk bij worden betrokken, omdat het voor iedereen grote gevolgen heeft voor het dagelijks leven. Nu er een nieuw kabinet moet worden gevormd moeten die keuzes een prominente rol krijgen.

Ontwikkeling moet meer toekomstgericht worden

De ontwikkeling van de leefomgeving moet volgens het PBL meer toekomstbestendig worden. in het verleden zijn er keuzes gemaakt die anno 2021 achterhaald zijn. Dat is natuurlijk zonde van de investering. Belangrijkste struikelblok bleek dat het economische gebruik van de ruimte een te grote rol speelde. Andere aspecten zoals biodiversiteit en duurzaamheid raakten daardoor ondergesneeuwd. Het is belangrijk om voor deze ontwikkelingen een breed draagvlak binnen de samenleving te creëren, aldus het PBL.

PBL De leefomgeving vraagt om belangrijke keuzes van het kabinet

Een belangrijke rol voor het Rijk

Zoals ook de politieke partijen al in hun verkiezingsprogramma’s aangaven, is woningbouw een belangrijk thema. Aandachtspunten zoals wonen en hoe om te gaan met stikstof moeten dan ook ruimschoots aandacht krijgen. Een sterk sturende rol door het Rijk is noodzakelijk om de ambities op meerdere vlakken uiteindelijk te kunnen halen. Het PBL pleit ervoor om budgetten samen te voegen zodat er meer ruimte komt voor innovatie.

Advies van het PBL: Kies voor flexibiliteit

Het PBL heeft een duidelijk advies voor het toekomstige ministerie van ruimtelijke ontwikkeling. Zorg ervoor dat de ontwikkeling van de leefomgeving flexibel genoeg is om tussentijds te kunnen bijsturen. Mocht de bevolking zich toch anders ontwikkelen dan gedacht dan moet er snel kunnen worden geschakeld. Zo wordt voorkomen dat er opnieuw verkeerde keuzes worden gemaakt die niet meer teruggedraaid kunnen worden. Burgers moeten nadrukkelijk bij de plannen worden betrokken. Te laat contact zoeken met de mensen die het direct aangaat geeft een groot risico op weerstand en dat werkt alleen maar nodeloos vertragend.

Bron: Stadszaken