Particulieren kopen nog steeds vastgoed voor de verhuur ondanks corona en overheidsmaatregelen

7 december 2020

Het woningbezit voor de verhuur onder particulieren groeit nog steeds. Ondanks de coronacrisis en ondanks dat de overheid probeert om het particuliere woningbezit bedoeld voor de verhuur te ontmoedigen, is het aantal woningen dat door particulieren te huur wordt aangeboden in 2020 opnieuw gestegen. Aldus concludeert het Financieele Dagblad aan de hand van een rondgang langs hypotheekverstrekkers die zich richten op vastgoedbezit voor de verhuur. Ook het Kadaster meldt een stijging.

Belemmeringen deren huizenkopers niet

Huizenkopers lijken zich niet te laten afschrikken door de nog steeds stijgende huizenprijzen. Ook maatregelen van gemeenten, zoals een zelfbewoningsplicht, zorgen er niet voor dat het woningbezit voor de verhuur door particulieren daalt. In 2020 steeg dit aandeel harder dan de aankoop van huizen door starters en doorstromers. Beleggers bleven, ook toen de coronacrisis uitbrak, doorgaan met panden aan te kopen om te verhuren. De beperking van de huurverhoging in de vrije sector, een voorstel van minister Kasja Ollongren van BZK, lijkt ook geen afschrikkende werking te hebben.

Particulieren kopen nog steeds vastgoed voor de verhuur ondanks corona en overheidsmaatregelen

300 mln buy-to-let hypotheken verstrekt door nieuwe aanbieders

Drie nieuwe aanbieders van zogenaamde buy-to-let hypotheken die pas net van start gingen toen corona toesloeg, hebben in de eerste helft van 2020 al voor ruim 300 mln aan hypotheken verkocht. NIBC, één van de aanbieders die al veel langer actief is, bevestigt dit beeld. De portefeuille voor hypotheken voor huizen die voor verhuur bedoeld zijn steeg met 7%. Beleggers zijn geen moment gestopt met het aankopen van huizen, zo bevestigt Dirk van Beukel namens NIBC. Beleggers laten zich niet afschrikken door de hoge huizenprijzen. De huurinkomsten zijn belangrijk, verkoop van de panden is voorlopig voor hen niet aan de orde. De lage rente voor de financiering is daarom des te meer aantrekkelijk.

Particuliere beleggers zitten starters in de weg

Starters op de woningmarkt hebben het al zwaar, maar door het stijgende woningbezit voor de verhuur door particulieren hebben zij er een geduchte concurrent bij. In de grote steden ging in 2020 zo’n 40% van de te koop aangeboden woningen naar beleggers. In de rest van het land lag dit percentage met 20% weliswaar lager, maar desalniettemin een fors aandeel. Het aandeel woningen dat in particulier bezit is en bedoeld voor de verhuur steeg in 2018 al naar 6%.

Verhoging overdrachtsbelasting

Het kabinet wil starters helpen door hen vanaf 1 januari 2021 vrij te stellen van overdrachtsbelasting. Voor beleggers gaat deze belasting juist omhoog van 2 naar 8%. Dit zorgt ervoor dat beleggers juist in de laatste maanden van 2020 nog hun slag willen slaan met de aankoop van panden. De PvdA heeft in zijn verkiezingsprogramma voor de parlementsverkiezingen van 2021 een ‘Prins Bernhardbelasting’ opgenomen, een extra belasting op inkomsten uit particuliere verhuur. De Prins reageerde verbolgen op de naamkeuze voor deze heffing, omdat zijn aandeel in het vastgoedbedrijf waarin hij participeert slechts 1/5 deel bedraagt.

De verhoging van de overdrachtsbelasting gaat beleggers niet tegenhouden, zo veronderstellen deskundigen. Zij investeren immers voor de lange termijn. De extra kosten worden verrekend in een hogere huur en gaan hooguit ten koste van onderhoud en verduurzaming. Dit is een ongewenst effect waar volgens kenners onvoldoende rekening mee is gehouden bij het introduceren van de verhoging van de overdrachtsbelasting.

Bron: Het Financieele Dagblad