Opnieuw grote financiële problemen voor woningcorporatie Vestia

7 december 2020

Nadat woningcorporatie Vestia in 2012 in het nieuws kwam vanwege riskante financieringen met derivaten zijn er nu opnieuw forse financiële problemen. In 2012 schoten collega corporaties te hulp om Vestia overeind te houden, maar anno 2020 verkeert het bedrijf opnieuw in zwaar weer. Vestia heeft nog steeds een schuld van miljarden euro’s waarover fors rente moet worden betaald.

Verschillende opties om Vestia te helpen

Tijdens een congres van Aedes, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties, werd de situatie van woningcorporatie Vestia besproken. De financiële problemen kunnen worden opgelost door de enorme schuld op te knippen en deels te verdelen over andere corporaties. Maar ook een splitsing van het bedrijf, momenteel één van de grootste corporaties van Nederland, is een optie. Gedacht wordt aan een afdeling Den Haag, Rotterdam en Delft-Zoetermeer. Maar dit is alleen een optie als deze nieuwe bedrijven financieel  gezien een goede start krijgen. Zo niet dan wordt het probleem slechts verlegd.

Opnieuw grote financiële problemen voor woningcorporatie Vestia

Foute inschatting renteontwikkeling

Woningcorporatie Vestia kwam in financiële problemen nadat een foute inschatting werd gemaakt over de renteontwikkeling. Het bedrijf kocht derivaten in om zich in te dekken tegen een rentestijging. Die bleef uit, de rente daalde juist tot historisch laag. De financieel verantwoordelijke bij Vestia nam steekpenningen aan en werd hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf. De corporatie voerde rechtszaken tegen verschillende banken vanwege hun aandeel in het schandaal. Dit leverde resultaat op, maar sommige zaken lopen nog en het was niet voldoende om zelfstandig te blijven voortbestaan. Aedes dringt aan op een oplossing vóór februari 2021, zodat de huurders van Vestia niet langer in onzekerheid zitten.

Geen ruimte voor nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming

De huurders van Vestia zitten al geruime tijd in onzekerheid. De corporatie sneed in het personeelsbestand en verkocht al tienduizenden woningen, onder andere aan collega corporaties. Maar desondanks is er nauwelijks geld voor onderhoud aan de woningen, het plegen van nieuwbouw en verduurzaming. Hierdoor dreigt het vastgoed van Vestia in de nabije toekomst snel in waarde te verminderen. Bovendien zijn de huurders de dupe van de financiële situatie bij Vestia. Daarom worden niet alleen collega corporaties maar ook het Rijk om hulp gevraagd. Bij het volgende congres van Aedes, in februari 2021, moet er meer duidelijkheid zijn.

Bron: Het Financieele Dagblad