Oplopend woningtekort tot 2030 nog baart nog steeds grote zorgen

22 juni 2020

Het woningtekort in Nederland bedraagt in 2030 zo’n 845.000 woningen. In 2020 worden waarschijnlijk maar 55.000 woningen opgeleverd. In 2021 ligt dit aantal nog lager als gevolg van de stikstof- en PFAS crisis en de coronacrisis waar we sinds maart 2020 mee te maken hebben. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken verwacht dat er tot en met 2030 zo’n 837.000 woningen gebouwd kunnen worden. Dat zou bijna genoeg zijn, ware het niet dat in de komende tien jaar ook ruim 125.000 woningen zullen worden gesloopt.

Een deel van de projecten wordt geannuleerd

Een tweede punt van zorg is dat een deel van de nu ingediende plannen wordt geannuleerd. Gemiddeld gaat het om zo’n 30% van het aantal geplande woningen. Mede omdat er ook huizen worden gesloopt zal het woningtekort in Nederland de komende jaren alleen maar verder oplopen. Het wordt volgens deskundigen dan ook hoog tijd dat het Rijk en de provincies de regie over de woningbouw weer meer in handen gaan nemen.

Oplopend woningtekort tot 2030 nog baart nog steeds grote zorgen

Onzekerheid vanwege de coronacrisis

De woningmarkt is erg onzeker vanwege de coronacrisis. De vraag naar woningen daalt daardoor licht, omdat mensen verhuisplannen uitstellen vanwege onzekerheid over hun financiële positie. De verwachting is dat de woningmarkt vanaf 2022 weer aan gaat trekken. Veel zal afhangen van het herstel van de economie na de corona pandemie. De bevolking van Nederland groeit naar verwachting tot 2035 naar zo’n 18,8 miljoen inwoners. Om al deze mensen te huisvesten moeten er maatregelen worden genomen waar niet alleen de gemeenten verantwoordelijk voor kunnen worden gemaakt.

Bron: Het Financieele Dagblad