De opkomst van woningfabrieken: een nieuwe trend in de bouwsector

16 april 2024

Groeiende behoefte aan industrieel gemaakte woningen

De verwachting is dat de markt voor industrieel geproduceerde huizen de komende jaren aanzienlijk zal groeien. Deze trend wordt gedreven door de groeiende vraag naar betaalbare en snel leverbare woningen.

Opkomst van woningfabriekenNederlandse fabrikant bouwt megafabriek voor prefab woningen in Duitsland

Fabrieken die complete huizen of delen daarvan produceren worden steeds populairder. De markt voor dit soort fabrieken groeit naar verwachting met ruim een derde tot €4,2 miljard in 2027. Dit komt voort uit de noodzaak om snel en efficiënt te bouwen vanwege de woningcrisis en de demografische druk.

Investeren in woningfabrieken

Bouwbedrijven zoals Daiwa House Modular Europe en Van Wijnen investeren aanzienlijke bedragen in nieuwe fabrieken voor industriële woningbouw. Ondanks deze investeringen blijft de productie van woningen achter bij de doelstellingen van de overheid.

Flexwoningen en uitdagingen

Hoewel het aantal industrieel gemaakte woningen toeneemt, blijft het aantal flexwoningen achter bij de gestelde doelen. Dit heeft onder andere te maken met juridische en logistieke uitdagingen, zoals bezwaarprocedures van omwonenden en schaarste aan grond.

Rendabiliteit van woningfabrieken

Het rendabel draaien van woningfabrieken is een uitdaging. Een bezettingsgraad van minstens 80% is vereist om winstgevend te zijn. Financiering van deze fabrieken is ook complex, met zowel banken als investeringsfondsen die een rol spelen.

Modulaire bouwtechnieken en kostenbesparingen

Modulaire bouwtechnieken bieden aanzienlijke kostenbesparingen ten opzichte van traditionele bouwmethoden. 2D- en 3D-bouw kunnen kostenbesparingen opleveren van 17% tot 24%. Echter, de initiële investeringen in fabrieken, automatisering en robotisering zijn hoog.

Toekomstperspectief

De toekomst van industrieel bouwen lijkt veelbelovend vanwege de duurzaamheid, energiezuinigheid, snelheid en kostenefficiëntie ervan. Hoewel er uitdagingen zijn, zoals financiering en logistiek, wordt verwacht dat deze bouwmethode een cruciale rol zal spelen in het aanpakken van de woningnood.

Bron: fd.nl