Opkomst van de huurkazernes

29 april 2024

In de afgelopen jaren is een opmerkelijke trend te zien in de Nederlandse steden: de opmars van huurkazernes. Deze huurkazernes, ook wel ‘patatsnijders’ genoemd, bestaan uit eenzame, kleine appartementen die zich opstapelen in dikke torens en grote dozen met monotone gevels. Een voorbeeld hiervan is DC Van Hall in Amsterdam, dat lijkt op een opeenstapeling van scheepscontainers.

Proletarisch superblok en de ondergang van de Zwarte MadonnaTweehonderd containerwoningen moeten woningnood in Hengelo een handje helpen

Een bekend voorbeeld van dit fenomeen is de Zwarte Madonna in Den Haag, een socialistisch woonblok dat plaats moest maken voor commerciële ontwikkelingen. Deze trend wordt aangedreven door een neoliberaal woonbeleid, waarbij de woningbouw steeds meer onderhevig is aan marktwerking en sociale woningen worden verkocht.

Woningcrisis en de gevolgen

Het neoliberale woonbeleid heeft geleid tot een woningcrisis in Nederland, met een tekort van 400.000 huizen, onbetaalbare woningen voor veel burgers en lange wachttijden voor socialehuurwoningen. Paradoxaal genoeg zijn met de liberalisering van de markt de proletarische huurkazernes teruggekeerd, maar nu zonder fatsoenlijke woningen achter de ramen. Deze trend heeft geleid tot een sterke afname van de gemiddelde grootte van nieuwbouwwoningen, met als gevolg dat de wooncrisis hard op weg is een woningramp te worden.

Bron: nrc.nl