Onzekerheid bij huiseigenaren over de prijs voor verduurzaming

20 februari 2020

De verduurzaming van woningen is een hot item bij zowel particuliere huiseigenaren als beleggers en woningcorporaties. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zou te lage berekeningen hebben gemaakt als het gaat om de kosten die gemaakt moeten worden om te kunnen voldoen aan de doelen van het Klimaatakkoord. Het PBL is nu in overleg met de woningcorporaties, vertegenwoordigd door overkoepelende organisatie Aedes, om duidelijkheid te krijgen over de kosten.

1,5 miljoen woningen van het gas af in 2030

Volgens de doelstellingen moeten in 2030 1,5 miljoen woningen zijn verduurzaamd en geen gebruik meer maken van aardgas. Ongeveer 1/3 daarvan betreft huurwoningen die worden beheerd door corporaties. Het gaat voor hen dan ook om flinke bedragen. Een kostenstijging van enkele procenten, waar het PBL nu op zinspeelt, betekent voor hen een enorme stijging van de ramingen. Het PBL licht toe dat de kosten voor de verduurzaming van woningen zijn gestegen. Daar komt bij dat een aantal kostenposten bij eerdere ramingen niet waren meegenomen.

Onzekerheid bij huiseigenaren over de prijs voor verduurzaming

Verschil in kosten door verschil in inzicht

Dat de ramingen van het PBL niet overeenkomen met die van Aedes en projectontwikkelaars houdt deels verband met een andere manier van rekenen. Het PBL berekent namelijk de kosten voor de samenleving. Dat betekent dat zij de BTW niet meenemen in hun berekening. Dit geld blijft immers binnen de samenleving, het verschuift alleen van degene die BTW betaalt naar de overheid. Dat woningeigenaren hierdoor op het verkeerde been worden gezet, stellen critici. Onder andere het CDA heeft hierover al Kamervragen gesteld om duidelijkheid te krijgen. Het PBL heeft toegezegd met een kostenraming voor huiseigenaren te komen. Deze wordt later in 2020 verwacht.

Bron: Het Financieele Dagblad