Onrust om natuurvergunning distributiecentra

31 oktober 2019

Veel distributiecentra zouden zomaar illegaal kunnen zijn. Ze hebben namelijk geen Wet natuurbeschermings-vergunning. Die was tot afgelopen mei ook helemaal niet nodig. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) uit 2015 maakte het mogelijk zonder natuurvergunning te bouwen. Als de stikstofuitstoot beneden de vastgestelde grens bleef, hoefde er geen vergunningaanvraag bij de provincie gedaan te worden. Met de uitspraak van de Raad van State, in mei, is het PAS van de baan. Er gelden nu veel strengere regels. Die zorgen ervoor dat deze distributiecentra opeens wél een natuurvergunning nodig hebben.

Toch een vergunning nodig onder nieuw stikstofbeleid

Veel distributiecentra weten niet of ze voldoen aan de nieuwe stikstofregels. Ze werken zonder vergunning, maar zouden deze eigenlijk wel moeten hebben. Het vele vrachtverkeer van en naar de distributiecentra zorgt voor de nodige stikstofneerslag. Grote kans dat de uitstoot te groot is om een natuurvergunning te kunnen krijgen. Om te voldoen aan de nieuwe regelgeving mag een bedrijf geen stikstofneerslag veroorzaken in nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Een bijna onmogelijke opgave. Vandaar dat er een toenemende onrust ontstaat bij ontwikkelaars, bedrijven en vastgoedbeleggers. Met het nieuwe stikstofbeleid kan de aanvraag van een natuurvergunning distributiecentra zomaar de kop gaan kosten.

Onrust om natuurvergunning distributiecentra

Ongeldige natuurvergunning distributiecentra

Ook distributiebedrijven, die wel een natuurvergunning hebben, zijn niet veilig. Als zij niet voldoen aan de nieuwe normen, kan deze vergunning namelijk ongeldig worden verklaard. Daarvan zijn vele ondernemers niet op de hoogte. Het aantal distributiecentra en andere bedrijven dat in de problemen komt door de stikstofuitspraak is onbekend. Deskundigen denken dat het om duizenden bedrijven en projecten gaat. Voor provincies is het kader van de natuurvergunningen nog niet duidelijk. Dat maakt het aanvragen en verlenen ervan voor bedrijven alleen maar lastiger. De aanvragen blijven dan ook uit.

Oplossing lijkt nog ver weg

Het kabinet zoekt koortsachtig naar oplossingen. Zo zouden gebouwen, die maar beperkt stikstof uitstoten een vrijstelling moeten krijgen. Sommige projecten kunnen misschien alsnog worden gelegaliseerd. Begin volgend jaar wil minister van Landbouw Carola Schouten een aantal knopen doorhakken. Of de rechter daarmee akkoord gaat, is nog maar de vraag. Aangezien Nederland koploper is wat betreft stikstofuitstoot in Europa, zijn de problemen behoorlijk groot. Hoeveel bedrijven op dit moment zonder vergunning werken, is niet bekend. Zij krijgen volgens de uitspraak van de Raad van State voldoende tijd om er alsnog één aan te vragen. Of de natuurvergunning distributiecentra zal worden toegekend, hangt af van hun stikstofuitstoot. Om die te reduceren, zullen veel bedrijven ingrijpende maatregelen moeten nemen.

Bron: Het Financieele Dagblad