Onderzoekers: stikstofplannen overheid schieten tekort

29 februari 2024

De stikstofplannen van de overheid zijn niet toereikend om de beoogde doelen voor natuur, stikstof, klimaat en water te halen. Dat concludeert een nieuw rapport van onderzoeksinstituten, waaronder het Planbureau voor de Leefomgeving.

Meer maatregelen nodigOpnieuw succes voor milieuactivisten tegen stikstofbeleid overheid

De huidige plannen, met onder meer nieuwe mestregels en het uitkopen van boeren, zijn onvoldoende. Boeren zullen veel meer kostbare en vergaande maatregelen op hun bedrijf moeten doorvoeren, en de veestapel moet verder krimpen.

Reactie minister

Minister Van der Wal (Stikstof) erkent dat er meer nodig is en dat er scherpere keuzes gemaakt moeten worden. Ze noemt de opgave “van ongekende omvang”.

Kritiek van Greenpeace

Greenpeace is van mening dat het rapport bewijst dat het huidige beleid niet deugt. De milieuorganisatie spande een rechtszaak aan om de overheid te dwingen tot meer stikstofreductie.

Provinciesplannen

De provincies hebben hun eigen plannen ingediend, maar die zijn volgens de onderzoekers te vaag en missen concrete gebiedskeuzes. Bovendien is er meer uitvoeringscapaciteit nodig dan nu beschikbaar is.

Prioriteiten stellen

De onderzoekers adviseren de overheid om beter prioriteiten te stellen en zich te concentreren op gebieden waar de meeste winst te behalen is. Minder intensief gebruik van landbouwgrond en uitbreiding van agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn volgens hen effectieve maatregelen.

Bron: fd.nl