Ondernemers zijn bezorgd om de woningbouwplannen van de gemeente Amsterdam

15 maart 2021

De gemeente Amsterdam wil tot 2050 zo’n 150.000 nieuwe huizen bouwen. De woningbouw gaat volgens ondernemers ten koste van bedrijventerreinen in Amsterdam. Deze moeten deels worden opgeofferd om plaats te maken voor huizen. Bedrijven worden op deze manier dakloos gemaakt, aldus bezorgde ondernemers. Oram, de vereniging van ondernemers in Amsterdam, reageert dan ook kritisch op de Omgevingsvisie 2050 die onlangs werd gepresenteerd. Oram vreest dat bedrijven straks worden geweerd uit de stad en zich in omliggende gemeenten moeten vestigen, terwijl daar geen betaalbare of zelfs maar geschikte bedrijfsruimte beschikbaar is.

Ondernemers zijn bezorgd om de woningbouwplannen van de gemeente Amsterdam

Nieuwe stadsbuurten op bedrijventerreinen

Amsterdam wil rond 2050 woonruimte bieden aan zo’n 1,1 miljoen inwoners. Daarvoor wil het stadsbestuur huidige bedrijventerreinen ombouwen tot nieuwe stadsbuurten. Er wordt gekeken naar bedrijventerrein De Schinkel, een bedrijfsterrein bij de Coentunnel en de noordelijke oever van het IJ. Volgens Kees Noorman, directeur van Oram, gaat dit beleid banen kosten. Als Amsterdam de bedrijventerreinen massaal onteigent om er woningen te kunnen bouwen dan verdwijnen bedrijven uit de stad. Vooral dienstverlenende bedrijven zoals bakkerijen, drukkerijen en logistieke bedrijven zullen hier last van hebben waardoor ze misschien failliet gaan of geheel uit de regio Amsterdam vertrekken omdat het klimaat elders in Nederland gunstiger is. Dat gaat ten koste van de werkgelegenheid in de regio Amsterdam.

Integreren van werken en wonen

Oram heeft zijn bedenkingen bij de onbegrensde mogelijkheden van integratie van wonen en werken. Er valt zeker iets voor te zeggen om panden te bouwen waar bedrijven en woningen in zijn gevestigd. Maar lang niet iedere onderneming leent zich daarvoor. Als Amsterdam de bedrijventerreinen wil gaan ombouwen tot woonwijken dan zullen de bedrijven die wel mogen of kunnen blijven wellicht te maken krijgen met klachten van bewoners vanwege stank- of geluidsoverlast of misschien risico’s voor de volksgezondheid. Ook zijn bedrijven die haven gerelateerd zijn niet zomaar naar elders te verhuizen. Tel daarbij de hoge kosten op die een verhuizing met zich meebrengt en het negatieve plaatje is compleet.

Bron: Het Financieele Dagblad