Ollongren: Geen verhoging huren van sociale huurwoningen per 1 juli 2021

2 maart 2021

De huurverhoging van sociale huurwoningen zal per 1 juli 2021 is van de baan. Dat heeft minister Kajsa Ollongren besloten. Normaal gesproken worden de huren jaarlijks per deze datum aangepast. Gezien de coronacrisis die voor veel mensen verstrekkende gevolgen heeft, vindt de minister het nu niet passend de huurprijzen te verhogen van woningen waar de meest kwetsbaren in de samenleving wonen.

Huurbevriezing dankzij steun van de VVD

Minister Ollongren had al eerder voorgesteld om de huren niet te verhogen, maar zij wilde liever maatwerk. De oppositie in de Tweede Kamer voelde daar niets voor, maar moties voor een collectieve rem op de huurverhoging per 1 juli 2021 werden steevast weggestemd door de regeringspartijen.

Toen de Eerste Kamer wel voor stemde, omdat de coalitie daar geen meerderheid heeft, werd er zelfs een motie van afkeuring tegen Ollongren aangenomen omdat ze ondanks dat niet van plan was om de huren te bevriezen. De Eerste Kamer deed dit daarvoor voor het laatst in 1875. Maar toen ontdekte de SP dat de VVD bij de Kieswijzer van het Algemeen Dagblad  aangaf tegen een huurverhoging te zijn. De tekst werd letterlijk overgenomen en als motie ingediend. De VVD stemde voor, waarmee de collectieve bevriezing van de huren per 1 juli 2021 er alsnog kwam.

Ollongren Geen verhoging huren van sociale huurwoningen per 1 juli 2021

Compensatie voor de corporaties

Minister Ollongren is van mening dat de corporaties moeten worden gecompenseerd voor de lagere huurinkomsten. Daar was de VVD nu weer niet voor. De liberalen zijn van mening dat de corporaties genoeg geld in kas hebben om de lagere inkomsten op te vangen. Maar dat was tegen het zere been van D66 minister Ollongren. Zij zegde in een brief aan de Tweede Kamer toe dat er 200 mln compensatie komt voor de corporaties. De VVD fractie in de Tweede Kamer reageerde verrast op dit voorstel.

De linkse partijen in de Kamer hebben echter al een potje gevonden, namelijk de BIK regeling, een fonds waar vooral grote bedrijven van profiteren. Daar is de VVD dan weer niet blij mee, want dit zijn vooral VVD kiezers. Het ziet er dus naar uit dat de huidige politieke situatie – een demissionair kabinet en de verkiezingen aanstaande – ervoor heeft gezorgd dat de huurverhoging per 1 juli 2021 niet doorgaat en dat er passende compensatie komt voor de woningcorporaties.

Bron: NRC Next