Nog meer huizen in Rotterdam in de toekomst aardgasvrij

3 februari 2020

De gemeente Rotterdam onderzoekt begin 2020 of nog eens 12 wijken met circa 100.000 woningen aardgasvrij kunnen worden vanaf 2030. Het gaat om een aantal wijken rond de noordelijke maasoever en twee wijken die verder van het centrum liggen, Hoogvliet en Hoek van Holland. De ontwikkeling hangt mede af van de financiële haalbaarheid. Ook moet er voldoende draagvlak zijn onder de bewoners. Dit betekent niet dat er binnen een paar maanden stappen worden gezet. Voor de nu aangewezen wijken houdt het in dat de bewoners uiterlijk over een jaar weten of hun woningen wel nog niet vóór 2030 van het aardgas af gaan. Andere wijken komen sowieso pas daarna aan de beurt.

Hoge ambitie van de gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam had het voornemen om vanaf 2030 zo’n 85.000 woningen van het aardgas af te kunnen halen. Met de nieuw aangewezen wijken en de eerder al aangewezen 5 wijken komt het totaal aantal woningen en commercieel en maatschappelijk vastgoed op ongeveer 130.000. In het centrum van Rotterdam ligt al een warmtenet. Het gebruik van aardgas wordt in dit deel van de stad dan ook beperkt tot de huishoudens die nog op gas koken. De ambitie van Rotterdam is om vanaf 2050 alle ruim 263.000 woningen en bedrijven in de stad van het aardgas te hebben afgesloten.

Nog meer huizen in Rotterdam in de toekomst aardgasvrij

De kosten voor huiseigenaren

Om de ambitieuze plannen te kunnen uitvoeren zal Rotterdam een beroep doen op het Rijk voor een bijdrage. Bewoners van de wijk Heindijk, waar de onderzoeken al ver gevorderd zijn, is de bewoners een aanbod gedaan. De kosten om de woningen aan te sluiten op stadsverwarming bedragen circa 14.000 euro. De gemeente vraagt een bijdrage van in totaal 2.000 euro. Hiervan is 1.500 euro bedoeld als bijdrage in de aansluitkosten en 500 euro voor het aanschaffen van bijvoorbeeld een nieuwe kookplaat. Voor dit bedrag kunnen de bewoners een renteloze lening krijgen als zij dit niet uit eigen middelen kunnen betalen. Eind januari 2020 moet duidelijk worden of voldoende huishoudens mee willen doen om de plannen verder te gaan uitwerken. Of een eigen bijdrage voor andere wijken in de stad van gelijke omvang zal zijn kan de gemeente Rotterdam nu nog niet bevestigen.

Bron: NRC Next