Nieuwe normen voor inclusieve gebouwen

24 oktober 2023

De huidige gebouwde omgeving sluit velen uit, maar er is hoop voor verandering dankzij nieuwe toegankelijkheidsnormen, waaronder de NEN 9120.

Een oproep voor complexe toegankelijkheid

Er is behoefte aan toegankelijkheidsnormen die verder gaan dan het voldoen aan minimale eisen. Architecten en adviseurs pleiten voor gebouwen die rekening houden met alle gebruikers, inclusief mensen met visuele, auditieve, mobiliteits- en cognitieve beperkingen.

Een nieuwe norm: NEN 9120

De commissie die de NEN 9120 ontwikkelt, heeft Europese en internationale normen als basis genomen en input verzameld van belangenorganisaties. Deze nieuwe norm zal richtlijnen bevatten voor contrastwaarden, hoogte van liftknopjes, behandeling van oppervlakken, en verlichtingsniveaus.

Toegankelijkheid voor iedereen

Deze normen moeten gebouwen toegankelijker maken voor iedereen, waaronder mensen met zeldzamere aandoeningen. Het meenemen van integrale toegankelijkheid in ontwerpfases voorspelt slechts een meerkost van 1 à 1,4 procent en bespaart aanzienlijke kosten in vergelijking met latere aanpassingen.

De toekomst van toegankelijk ontwerpen

De NEN 9120-norm zal naar verwachting medio volgend jaar van kracht worden en hoewel deze niet verplicht zal zijn, wordt verwacht dat veel partijen deze norm zullen omarmen. Er bestaat zelfs de kans dat de EU in de toekomst toegankelijkheidseisen verplicht stelt. Dit initiatief benadrukt het belang van professioneel toegankelijkheidsadvies in gebouwontwerp.

Bron: cobouw.nl