De Nederlandse woningmarkt is een voedingsbodem voor ongelijkheid

27 december 2022

Volgens Jeppe de Boer van Annexum is de Nederlandse woningmarkt één van de meest gereguleerde ter wereld. Gevolg: huiseigenaren en mensen met een sociale huurwoning met huursubsidie varen er wel bij. Andere groepen voelen zich hopeloos achtergesteld en in de kou gezet. Nieuwkomers op de woningmarkt vormen de groep met de grootste problemen. Ze kunnen geen huis kopen vanwege de te hoge prijzen en oplopende hypotheekrente. Voor wie niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning gelden huurprijzen die nauwelijks zijn op te brengen. Voor een huurwoning, sociaal of niet, sta je vaak jaren op de wachtlijst.

De Nederlandse woningmarkt is een voedingsbodem voor ongelijkheid

300 miljard euro nodig

Ervan uitgaande dat de bouw van een huis gemiddeld 325.000 euro kost en dat het kabinet tot 2030 zo’n 900.000 huizen wil bouwen, is er een budget nodig van minstens 300 miljard euro. Corporaties moeten voor de bouw van sociale huurwoningen zo’n 75 miljard euro ophoesten. De kans dat dat gaat lukken is klein. Corporaties hebben nauwelijks financiële middelen vanwege de snel stijgende rente. Ook beleggers investeren niet substantieel in huurwoningen. Zelfs toen de rente op het laagste niveau stond bedroegen investeringen vanuit die hoek nooit meer dan 3 miljard euro per jaar. Ook pensioenfondsen staan niet meer te trappelen om te beleggen in woningvastgoed. Als de overheid wil dat de investeringen omhoog gaan dan moet beleggen in de Nederlandse woningmarkt echt aantrekkelijker worden zo betoogt Jeppe de Boer.

Laat bouwers en beleggers zelf bepalen

De Boer is duidelijk: Als de overheid het huidige beleid niet aanpast dan komt het niet goed met die 900.000 extra woningen in Nederland. Beleggers bedenken zich wel drie keer voordat ze investeren in vastgoed. De nu geldende en voorgestelde belastingmaatregelen maken dit verre van aantrekkelijk. Bouwers en beleggers die zelf kunnen bepalen wat voor huizen ze bouwen, zullen dat veel sneller doen. De overheid moet programma’s om de Nederlandse woningmarkt in de hand te houden loslaten. Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat de ambitie bij lange na niet gehaald wordt.

Bron: Het Financieele Dagblad