Nederlandse architecten trekken aan de bel over gebrek aan innovatie bij woningbouw

22 december 2020

In een manifest vragen 22 architectenbureaus aandacht voor het gebrek aan innovatie bij woningbouw. Vooral corporaties investeren niet genoeg om de woningen die ze laten bouwen toekomstproof te maken. Kijkend naar een wijk met nieuwbouwwoningen valt het bijvoorbeeld op dat alleen de koopwoningen voorzien zijn van zonnepanelen. Dat is een gemiste kans, vinden de architecten die het manifest met hun handtekening ondersteunen.

Te weinig concurrentie op de woningmarkt

Architect Robert Winkel van Mei architecten, één van de ondertekenaars van het manifest, wijst er op dat de architecten niet schuldig zijn aan bijvoorbeeld gentrificatie. Zo ontwierp zijn kantoor de verbouwing van een loods tot luxe loftwoningen. Maar dat betekent niet dat er minder sociale huurwoningen zijn, want het ging om een verbouwing van een bedrijfspand. De nieuwe huizen werden dus toegevoegd aan het woningbestand. De woningmarkt is in handen van een relatief klein aantal spelers en daarom is er te weinig concurrentie. Toen de regering besloot dat de woningbouw moest gaan draaien op marktwerking werd onvoldoende rekening gehouden met de situatie. Omdat corporaties veel geld kwijt zijn aan regulier onderhoud en ook aan de torenhoge verhuurdersheffing blijft er niet genoeg geld over voor innovatie bij woningbouw.

Nederlandse architecten trekken aan de bel over gebrek aan innovatie bij woningbouw

‘Er moet een nieuwe Woningwet komen’

De architecten constateren dat er in de afgelopen decennia veel te weinig woningen zijn gebouwd. Hierdoor is de woningnood bijna vergelijkbaar met die aan het einde van de 19e eeuw. Toen werd in 1901 de Woningwet aangenomen, die ervoor moest zorgen dat er genoeg gebouwd kon worden. Zo’n forse ingreep is nu weer nodig, zo wordt in het manifest van de architecten gesteld. Een reset van de woningmarkt kan het tij mogelijk keren. Architecten worden nu ‘in een keurslijf gedwongen’ en dat staat innovatie bij woningbouw ernstig in de weg.

Architecten moeten zelf meer initiatief nemen

Volgens Robert Winkel moeten architecten zelf ook meer initiatief nemen. Zijn bedrijf kocht bijvoorbeeld een voormalig kaaspakhuis in Gouda en bouwde dit om met luxe loften. Momenteel ligt er een initiatief om woningen te realiseren op een terrein naast de Schiecentrale in Rotterdam. Zoals de overheid voorschrijft krijgt een deel van de woningen een middenhuur. Dit project van 100 woningen wordt grotendeels met hout gebouwd, wat in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Innovatie in de woningbouw is volgens Winkel essentieel om niet nog verder achterop te raken. Hij citeert Henry Ford, die ooit heeft gezegd: ‘Als ik de mensen had gevraagd wat ze wilden hadden ze geantwoord: Snellere paarden. De auto was er dan nooit gekomen’.

Bron: NRC Next