Cursus Juridische Risico's en Kansen bij Circulair Bouwen

Deze cursusdag vindt plaats in Rotterdam.

De transitie naar een circulair bouwproces gaat gepaard met technische en organisatorische vernieuwing, dergelijke initiatieven kunnen echter gaan ‘wringen’ met bestaande wet- & regelgeving. Zo wordt er bijvoorbeeld volop geëxperimenteerd met de leverancier eigenaar te laten blijven van de materialen die worden geleverd, waarbij betaald wordt voor het gebruik (inclusief onderhoud) in plaats van voor het bezit.

Bij dit ‘product-as-a-service’ (PAAS) concept wordt het eigenaarschap juridisch niet overgedragen. Technisch gezien een voor de hand liggende oplossing, maar op grond van het Burgerlijk Wetboek ligt dit een stuk gecompliceerder. Vanzelfsprekend heeft een circulaire uitvraag ook allerlei juridische consequenties bij aanbestedingsprocedures.

Relevantie

Om invulling te geven aan (het uitvragen van) een circulair bouwproces is het relevant te weten tegen welke juridische beperkingen je kunt aanlopen en welke kansen de huidige wet- & regelgeving al wel biedt. In deze cursusmodule nemen de advocaten en notarissen van Ploum de cursisten mee langs de diverse relevante rechtsgebieden (aanbestedingsrecht, omgevingsrecht, goederenrecht en huurrecht). Daarbij zal tevens aan de hand van voorbeelden uit de praktijk worden geïllustreerd wat voor problemen er opkomen op de weg van lineair naar circulair en wat er in de markt wordt gedaan om daar (creatieve) oplossingen voor te vinden.

Doel

  • De cursist krijgt inzicht in wet- en regelgeving op het gebied van aanbestedingsrecht, omgevingsrecht, goederenrecht en huurrecht, waarbij wordt gefocust op het circulair bouwproces;
  • De cursist leert mede aan de hand van voorbeelden en creatieve oplossingen uit de praktijk hoe bepaalde hobbels kunnen worden overwonnen.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Deze module is onderdeel van

Circulair Bouwen

+

Circulair bouwen is de toekomst. Letterlijk, want in 2050 wil de Nederlandse overheid dat de bouweconomie volledig circulair is. Dit betekent dat ons enorme veranderingen te wachten staan in de nabije én iets minder nabije toekomst. Die veranderingen moeten gemanaged worden. En de mensen die dat gaan doen, die zijn er nog lang niet genoeg.

Niveau Hbo/wo-niveau
Aantal lessen 18 lesdagen
Prijs €7495,- excl. BTW

Docenten

Anton van den Heuvel

Anton van den Heuvel

Advocaat en partner – Ploum Rotterdam Law Firm

Anton, voorzitter van het Team Bouw & Vastgoed en gespecialiseerd in het vastgoedrecht, gaat in op juridische middelen rondom verdienstelijking (opstal, erfpacht, huur) als ook op (aankomende) energielabel verplichtingen

Jolande van Loon

Jolande van Loon

Notaris en partner - Ploum Rotterdam Law Firm

Jolande, is een zeer ervaren notaris en daarbij gespecialiseerd in Bouw en Vastgoed en ondernemingsrecht. Zij gaat in op goederenrechtelijke mogelijkheden tot behoud van de eigendom van circulaire gebouwonderdelen.

Tjinta Terlien

Tjinta Terlien

Advocaat - Ploum Rotterdam Law Firm

Tjinta, advocaat op het gebied van Bouwrecht, Aanbestedingsrecht en Bouw- & Vastgoed, gaat in op de problematiek van duurzaam en circulair aanbesteden

Alexandra Danopoulos

Alexandra Danopoulos

Advocaat en Partner – Ploum Rotterdam Law Firm

Alexandra, advocaat op het gebied van Bestuursrecht, Energierecht, Vastgoedrecht, Europees recht, Afvalstoffenrecht, Milieurecht en Omgevingsrecht, gaat in op Circulair bouwen en de Omgevingswet

Aslihan Durmus

Aslihan Durmus

Advocaat– Ploum Rotterdam Law Firm

Aslihan, advocaat op het gebied van Omgevingsrecht en Milieurecht, Bestuursrecht en Vastgoedrecht, gaat in op Circulair bouwen en de Omgevingswet.

Geert de Nijs

Geert de Nijs

Advocaat– Ploum Rotterdam Law Firm

Geert, advocaat op het gebied van M&A en energie, behandelt oplossingen voor netcongestie en behandelt daarbij een praktijkcasus over Energy-as-a-Service.