Het managen van de transitie naar een circulair bouwproces

We staan voor een enorme maatschappelijke opgave van drie noodzakelijke transities: de klimaatopgave, de energietransitie en de grondstoffentransitie. Het in de praktijk realiseren van deze drie fundamentele systeembrede veranderingen is een vak op zich omdat het om vernieuwing vraagt op verschillende maatschappelijke lagen. Bovendien komt deze vernieuwing van koplopers van binnen en buiten het regime die vaak gezamenlijk een probleemdefinitie en langetermijnvisie formuleren. Tenslotte zijn transities in essentie onzeker als gevolg van complexe processen en discontinuïteiten, waardoor het vaak een proces van al-doende-leren-en-doen is.

Relevantie

Om met betrekking tot de transitie naar een circulaire economie van uitdaging naar uitvoering te kunnen komen is het van belang om inzicht te hebben wat een transitie precies behelst.

Doel

  • De cursist begrijpt wat er bij het bewerkstelligen, aanjagen, dan wel (bij)sturen van een lange termijn maatschappelijk transformatieproces komt kijken
  • De cursist verkrijgt inzicht in de verschillende stappen van de cyclus van transitiemanagement