Cursus Transitie naar een Circulair Bouwproces

We staan voor een enorme maatschappelijke opgave van drie noodzakelijke transities: de klimaatopgave, de energietransitie en de grondstoffentransitie. Het in de praktijk realiseren van deze drie fundamentele systeembrede veranderingen is een vak op zich omdat het om vernieuwing vraagt op verschillende maatschappelijke lagen.

Bovendien komt deze vernieuwing van koplopers van binnen en buiten het regime die vaak gezamenlijk een probleemdefinitie en langetermijnvisie formuleren. Tenslotte zijn transities in essentie onzeker als gevolg van complexe processen en discontinuïteiten, waardoor het vaak een proces van al-doende-leren-en-doen is.

Relevantie

Om met betrekking tot de transitie naar een circulaire economie van uitdaging naar uitvoering te kunnen komen is het van belang om inzicht te hebben wat een transitie precies behelst en wat dit aan veranderingen vraagt in gedrag van mensen.

Doel

  • De cursist begrijpt wat er bij het bewerkstelligen, aanjagen, dan wel (bij)sturen van een lange termijn maatschappelijk transformatieproces komt kijken
  • De cursist verkrijgt inzicht in de verschillende stappen van de cyclus van transitiemanagement
  • De cursist krijgt inzicht in hoe klimaatpsychologie zorgen over, respectievelijk weerstand tegen, de circulaire transitie kan worden omgezet in constructief gedrag

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Deze module is onderdeel van

Circulair Bouwen

+

Circulair bouwen is de toekomst. Letterlijk, want in 2050 wil de Nederlandse overheid dat de bouweconomie volledig circulair is. Dit betekent dat ons enorme veranderingen te wachten staan in de nabije én iets minder nabije toekomst. Die veranderingen moeten gemanaged worden. En de mensen die dat gaan doen, die zijn er nog lang niet genoeg.

Niveau Hbo/wo-niveau
Aantal lessen 18 lesdagen
Prijs €7495,- excl. BTW

Docenten

Sara Wortelboer

Sara Wortelboer

Klimaatpsycholoog

Sara is oprichter van klimaatpsychologie.com, een groep van klimaatbewuste psychologen met expertise op het gebied van gedragsverandering en duurzaamheid. Zij houdt zich bezig met klimaatcommunicatie, breincommunicatie en klimaatgedrag.

Veerle Custers

Veerle Custers

Lead Researcher Duurzaam Wonen & Bouwen - Hogeschool PXL | Expertisecentrum Bouw en Industrie

Veerle is Innovatieve woonontwikkelaar, transitiecoach en ondernemer. Daarnaast is zij onderzoeker aan de Hogeschool PXL waarbij zij werkt aan de ontwikkeling van een innovatief en circulair bouw- en buurtconcept