De huidige praktijk, de lineaire economie

Het succesvol implementeren van een strategie om invulling te kunnen geven aan een transitie richting een circulair bouwproces begint met het grondig bestuderen van de huidige situatie, de lineaire economie. Deze economie, gebaseerd op het model van ‘take-make –dispose’, leidt namelijk wereldwijd tot aanzienlijke milieuproblemen. Vanuit een duurzaamheidsperspectief wordt veelal getracht de schadelijke impact hiervan te beperken door recycling, echter dit alleen is niet de oplossing. Naast milieuproblemen leidt de lineaire economie ook tot diverse sociale en economische problemen.

In deze module wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende problemen waar de lineaire economie toe leidt en de impact die dit heeft op onze samenleving. Maar ook waarom de huidige aanpak van recycling niet de oplossing is. Het is van groot belang hier voldoende inzicht in te hebben om de juiste circulaire initiatieven te kunnen ontwikkelen om dit ten goede te kunnen veranderen. Immers, you can’t change what you don’t acknowledge. Ten slotte wordt aandacht besteed aan het huidige economische systeem, dat economische groei nog altijd als ultieme doel heeft.

Relevantie              

Het managen van een circulair bouwproces is complex omdat het meer is dan anders bouwen, het vraagt namelijk om een complete systeemverandering. Er is daarom inzicht nodig in wat er in het huidige systeem allemaal fout gaat om dit in een circulair systeem te kunnen voorkomen.

Doelen:

  • De cursist moet begrijpen welke problemen er in een (schijnbaar goed georganiseerde) lineaire economie (al of niet met recycling) allemaal ontstaan
  • De cursist leert dat het huidige economische systeem niet volhoudbaar is en alleen een complete systeemtransitie deze problemen kan verhelpen en voorkomen.

Inhoud

Waarom een lineaire economie niet werkt

Aan de hand van de wereldwijde grondstoffenproblematiek en een aantal sprekende praktijkvoorbeelden worden tal van (verborgen) milieu hygiënische en maatschappelijke problemen in beeld gebracht die een direct gevolg zijn van de lineaire economie.

De beperkingen van recycling en het huidig economisch bestel

Aan de hand van ontwikkelingen op het gebied van technische recycling en een aantal sprekende praktijkvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt waarom de huidige wijze van recycling (‘downcycling’) niet de oplossing is. Verder wordt aandacht besteed aan de beperkingen van het huidige economisch systeem dat circulariteit in de weg zit.