Cursus van Lineaire Economie naar Circulaire Economie

Het succesvol implementeren van een strategie om invulling te kunnen geven aan een transitie richting een circulair bouwproces begint met het grondig bestuderen van de huidige situatie, de lineaire economie. Deze economie, gebaseerd op het model van ‘take-make –dispose’, leidt namelijk wereldwijd tot aanzienlijke milieuproblemen.

Vanuit een duurzaamheidsperspectief wordt veelal getracht de schadelijke impact hiervan te beperken door recycling, echter dit alleen is niet de oplossing. Naast milieuproblemen leidt de lineaire economie ook tot diverse sociale en economische problemen.

Tijdens de cursus van Lineaire Economie naar Circulaire Economie wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende problemen waar de lineaire economie toe leidt en de impact die dit heeft op onze samenleving. Maar ook waarom de huidige aanpak van recycling niet de oplossing is. Het is van groot belang hier voldoende inzicht in te hebben om de juiste circulaire initiatieven te kunnen ontwikkelen om dit ten goede te kunnen veranderen.

Circulariteit is een breed begrip, er bestaan bovendien veel verschillende definities van wat circulair bouwen nu precies wel en niet inhoudt. Daarnaast is er een sterke overlap met het begrip duurzaamheid, sterker nog het kan daarmee zelfs in strijd zijn.

Verder wordt er ingegaan op de verschillende methoden die nu al beschikbaar zijn om de mate van circulariteit te duiden. Ook worden projectcasussen behandeld. Immers, you can’t change what you don’t acknowledge. Ten slotte wordt aandacht besteed aan het huidige economische systeem, dat economische groei nog altijd als ultieme doel heeft.

RelevantieCursus de Huidige Praktijk, de Lineaire Economie - Vastgoed Business School

Het managen van een circulair bouwproces is complex omdat het verder gaat dan traditioneel bouwen; het vereist een volledige systeemverandering. Om dit effectief te implementeren, is inzicht nodig in de huidige systeemfouten, zodat deze in een circulair systeem beter georganiseerd kunnen worden. Voor een succesvol circulair bouwproces is het essentieel om helderheid te hebben over de definitie van circulariteit en hoe men kan meten of aan deze criteria wordt voldaan.

Doel van deze cursus

  • De cursist moet begrijpen welke problemen er in een (schijnbaar goed georganiseerde) lineaire economie (al of niet met recycling) allemaal ontstaan
  • De cursist leert dat het huidige economische systeem niet volhoudbaar is en alleen een complete systeemtransitie deze problemen kan verhelpen en voorkomen
  • De cursist leert hoe bepaalde actoren in het bouwproces concreet invulling hebben gegeven aan circulair bouwen
  • De cursist begrijpt hoe de overheid probeert te komen tot concrete afspraken m.b.t. begripsvorming ten aanzien van circulariteit in het bouwproces
  • De cursist leert welke bestaande definities en meetmethoden er nu al gehanteerd en toegepast worden

Inhoud cursus van Lineaire Economie naar Circulaire Economie

Waarom een lineaire economie niet werkt

Aan de hand van de wereldwijde grondstoffenproblematiek en een aantal sprekende praktijkvoorbeelden worden tal van (verborgen) milieu hygiënische en maatschappelijke problemen in beeld gebracht die een direct gevolg zijn van de lineaire economie.

De beperkingen van recycling en het huidig economisch bestel

Aan de hand van ontwikkelingen op het gebied van technische recycling en een aantal sprekende praktijkvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt waarom de huidige wijze van recycling (‘downcycling’) niet de oplossing is. Verder wordt aandacht besteed aan de beperkingen van het huidige economisch systeem dat circulariteit in de weg zit.

De cursus de Huidige Praktijk, de Lineaire Economie wordt beoordeeld met een 8,2.Beoordeeld met een 8,2

De cursus van Lineaire Economie naar Circulaire Economie is onderdeel van de opleiding Circulair Bouwen. Deze opleiding wordt door onze eigen deelnemers beoordeeld met een 8,2.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Deze module is onderdeel van

Circulair Bouwen

+

Circulair bouwen is de toekomst. Letterlijk, want in 2050 wil de Nederlandse overheid dat de bouweconomie volledig circulair is. Dit betekent dat ons enorme veranderingen te wachten staan in de nabije én iets minder nabije toekomst. Die veranderingen moeten gemanaged worden. En de mensen die dat gaan doen, die zijn er nog lang niet genoeg.

Niveau Hbo/wo-niveau
Aantal lessen 18 lesdagen
Prijs €7495,- excl. BTW

Docenten

Ron van Wijk

Ron van Wijk

Directeur - GFSC Consultants and Engineers BV en Instituut voor Circulair Bouwen

Ron is raadgevend ingenieur, docent, spreker en als transitiemanager gespecialiseerd in de energietransitie en de grondstoffentransitie.

Reinier de Nooij

Reinier de Nooij

Adviseur - Optimal Planet

Reinier is oprichter en eigenaar van Optimal Planet, dat een tool heeft ontwikkeld om circulair inkopen meetbaar te kunnen maken. Reinier was lid van het actieteam Meten van Circulariteit van Platform CB23.

Patrick Hoogenbosch

Patrick Hoogenbosch

Sociaal ondernemer - Bluenomy

Patrick bouwt in de multiculturele wijk Spijkerkwartier binnen de gemeente Arnhem aan een circulaire wij(k)economie. Doel is om samen met de overheid, kennisinstellingen en bedrijven een duurzame woon-, werk- en leefomgeving te creëren met meer welzijn, verbondenheid en oog voor de natuur.