Mogelijk compleet nieuwe aanbesteding ontwikkeling Zuidas Amsterdam

11 november 2019

De plannen voor de ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas waren zo mooi en zo ambitieus. Het moest de blauwdruk worden van de nieuwe ontwikkeling van stedelijke gebieden. Met de perfecte integratie van wonen en werken en een perfecte infrastructuur. Inmiddels staan die plannen grotendeels op losse schroeven en is het uiterst onzeker of ze ooit worden voltooid.

Vier grote knelpunten bij de ontwikkeling van de Zuidas

De bouwers hebben het werk inmiddels stilgelegd. De kosten lopen zo hoog op dat ze grote financiële problemen vrezen. Er is sprake van vier grote knelpunten die de ontwikkeling van de Zuidas momenteel parten spelen. Allereerst is er bij alle partijen, zowel de Rijksoverheid als de partners in het project, niet of nauwelijks ruimte om verliezen op te vangen. Heijmans, één van de partners, heeft zware jaren achter de rug en is net weer een beetje opgekrabbeld. De overheid heeft nog een aantal projecten met grote financiële problemen. De drie grootste belanghebbenden zijn ProRail, het Rijk en de gemeente Amsterdam. Maar hun belangen lopen niet synchroon.

Mogelijk compleet nieuwe aanbesteding ontwikkeling Zuidas Amsterdam

Financiële kloof en afwijkende contractvoorwaarden

Bij het afsluiten van de contracten voor het Zuidasdok werd gekozen voor een ‘herijking’ tijdens het project. De bouwers werden daarbij geconfronteerd met nieuwe eisen van de opdrachtgevers waar eerder geen rekening mee was gehouden. Door allerlei tegenvallers is er bovendien inmiddels een financieel ‘gat’ ontstaan van maar liefst 500 miljoen euro. Niemand wil daarvoor opdraaien. Daardoor ligt het project nu al een hele tijd stil, wat uiteraard ook weer extra geld kost. Inmiddels zijn bemiddelaars aan de slag gegaan om te proberen de problemen op te lossen. Als dat niet lukt komt er zeer waarschijnlijk een nieuwe aanbesteding met alle negatieve gevolgen van dien.

Bron: Het Financieele Dagblad